Informatievereisten: 1000 ton of meer per jaar

Om een stof te registreren in hoeveelheden van 1000 ton of meer per jaar, staan in kolom 1 van bijlage VII - X van de REACH-verordening de standaardinformatievereisten en in kolom 2 de aanpassingsmogelijkheden voor de specifieke eigenschappen. De vereiste standaardinformatie kan tevens worden aangepast volgens de algemene regels van bijlage XI.

indien een onderzoek zoals vermeld in de bijlage X (al dan niet met gewervelde dieren) noodzakelijk is voor de registratie en niet beschikbaar is binnen de mederegistranten, moeten de potentiële registranten eerst alle alternatieve benaderingen overwegen om te voldoen aan de informatie-eis. Alleen als hieraan niet anderszins kan worden voldaan, moet u wel eensgezind een testvoorstel opstellen dat moet worden ingediend als onderdeel van het gezamenlijke registratiedossier ter beoordeling door ECHA. Terwijl u het besluit van ECHA afwacht, moet u tussentijdse risicobeheersmaatregelen implementeren en/of aanbevelen aan uw downstreamgebruikers.