Gebruiker van chemische stoffen

De meeste bedrijfstakken en zelfs de kleinste bedrijven gebruiken chemische stoffen. Gevaarlijke chemicaliën worden geëtiketteerd om de risico's aan te geven en te helpen bij het voorkomen van ongelukken. Er worden ook veiligheidsinformatiebladen verstrekt. 

Mogelijk brengt u goed risicobeheer al in de praktijk, maar bent u ook op de hoogte van alle wettelijke rechten en verantwoordelijkheden? Hoe gevaarlijker de stof of het mengsel is dat u gebruikt, hoe meer er van u en uw leverancier wordt vereist.

Hoe gebruikt u chemische stoffen?

U kunt chemische stoffen op veel manieren gebruiken:

  • mengen tot nieuwe formuleringen en ze op de markt brengen;
  • voorwerpen produceren (zoals autobanden, papier, meubels, kleding);
  • als onderdeel van een proces (zoals reinigen, kleuren, smeren);
  • in een door u verleende dienst (zoals chemische reiniging, autoreparaties, bouwwerkzaamheden, schilderen).  

U hebt bij het stimuleren van het veilige gebruik van chemische stoffen een duidelijke rol, die in REACH en CLP wordt omschreven als die van een downstreamgebruiker

U bent een downstreamgebruiker, als:

  • u bent gevestigd in de EER en
  • de leverancier van een door u gebruikt(e) stof of mengsel ook in de EER is gevestigd en
  • u chemicaliën gebruikt bij uw industriële of professionele activiteiten, zoals hierboven beschreven.

U bent geen downstreamgebruiker, wanneer:

  • de leverancier van een door u gebruikte stof buiten de EER is gevestigd en geen enige vertegenwoordiger heeft aangewezen om de stof te registreren en de toegang tot de EU-markt te garanderen. Als dit het geval is, bent u een importeur;
  • u chemische stoffen alleen opslaat en op de markt brengt (zonder hun samenstelling of verpakking te wijzigen). U bent dan een distributeur;
  • u een product koopt en zelf gebruikt buiten een industriële/professionele context. In dat geval bent u een consument.

Wat moet ik doen?

Downstreamgebruikers hoeven niets te registeren, maar zij moeten wel:

 

Chemische stoffen veilig gebruiken

Het veilig gebruiken van chemische stoffen is een wettelijke verantwoordelijkheid voor alle bedrijven die bij hun industriële en professionele activiteiten met chemicaliën werken.

U moet aan de REACH-vereisten voldoen ongeacht de omvang van uw bedrijf en uw positie in de toeleveringsketen. U moet de operationele omstandigheden en de risicobeheersmaatregelen implementeren die in de veiligheidsinformatiebladen worden beschreven die door uw leverancier worden verstrekt.

U moet ook uw leveranciers informeren over hoe u de chemische stoffen gebruikt, vooral als uw vormen van gebruik niet in de informatie beschreven staan die u hebt ontvangen, of als het veiligheidsadvies niet volstaat.

 

Mengsels veilig afleveren

Als u chemische stoffen tot mengsels mengt en ze op de markt brengt, hebt u de belangrijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat afnemers de producten veilig kunnen gebruiken.

U moet de relevante informatie verstrekken over hoe de mengsels veilig kunnen worden gebruikt. U moet ook elk mengsel indelen voordat u het op de markt brengt. Als het mengsel gevaarlijk is, moet u het etiketteren zodat werknemers en consumenten weten hoe ze de risico's moeten beheren.

Er zijn per 1 juni 2015 belangrijke wijzigingen van kracht geworden. De gevaarlijke mengsels die u op de markt brengt, moeten worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de nieuwe CLP-vereisten.

Door goed te communiceren met uw leveranciers en consumenten kunt u garanderen dat de relevante informatie in de hele toeleveringsketen wordt verstrekt.

 

Gebruik biociden alleen voor het gespecificeerde doeleinde

Biociden zijn van nature gevaarlijk en kunnen schadelijk zijn voor mensen, dieren en het milieu. Werkzame stoffen worden alleen goedgekeurd voor gebruik in specifieke productsoorten. Voor de etikettering en verpakking van biociden gelden specifieke vereisten om te garanderen dat ze veilig kunnen worden gebruikt.