Naar content
Naar content

Registratie

De registratie bestaat hieruit dat u documentatie indient bij het ECHA waarmee u aantoont dat de stof waarmee u werkt, in de gehele toeleveringsketen op veilige wijze wordt gehanteerd en dat de bescherming van het milieu en van de gezondheid van de mens wordt gewaarborgd.

Welke documentatie u moet indienen, is afhankelijk van de hoeveelheid van de stof die u op de markt brengt, van de gevaren van de stof en van de vraag of de stof al dan niet slechts als tussenproduct wordt gebruikt onder strikt gecontroleerde voorwaarden bij de vervaardiging van een andere stof.

De documentatie moet worden verstrekt in een registratiedossier. Het registratiedossier omvat informatie over het gebruik van de stof, de fysisch-chemische, ecotoxicologische en toxicologische eigenschappen van de stof, en een beoordeling van de gevaren en risico's waaruit duidelijk wordt hoe de risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de stof worden beheerst.

Het registratiedossier wordt in een IUCLID-formaat ingediend via de applicatie REACH-IT. In de meeste gevallen moet u een registratievergoeding betalen.

 

 

De registratie geldt voor stoffen

Elke stof moet apart worden geregistreerd. Als u werkt met mengsels van stoffen, zoals reinigingsmiddelen en verven, of voorwerpen waaruit stoffen vrijkomen, moet u de afzonderlijke stoffen registreren die zijn opgenomen in het mengsel of het voorwerp.

U moet uw stoffen ook volgens dezelfde regels en criteria identificeren en een naam geven, zodat u kunt zien of uw stoffen gelijk zijn aan die van andere bedrijven. Als dit het geval is, moet de registratie gezamenlijk worden verricht.

 

U moet de registratie gezamenlijk met andere bedrijven verrichten
Er zijn verschillende registratietermijnen.

Aan de slag

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1