Informatievereisten: 100 tot 1000 ton per jaar

Om een stof te registreren in de tonnagecategorie 100 tot 1000, moet u de informatie verschaffen die in kolom 1 is gespecificeerd van bijlage VII en IX van REACH. In kolom 2 staan de aanpassingsmogelijkheden voor de specifieke eigenschappen. De vereiste standaardinformatie kan tevens worden aangepast volgens de algemene regels van bijlage XI.

indien een onderzoek zoals vermeld in de bijlagen IX (al dan niet met gewervelde dieren) noodzakelijk is voor de registratie en niet beschikbaar is binnen de mederegistranten, moet u eerst alle alternatieve benaderingen overwegen om te voldoen aan de informatie-eis. Alleen als hieraan niet anderszins kan worden voldaan, moet u wel eensgezind een testvoorstel opstellen dat moet worden ingediend als onderdeel van het gezamenlijke registratiedossier ter beoordeling door ECHA. Terwijl u het besluit van ECHA afwacht, moet u tussentijdse risicobeheersmaatregelen implementeren en/of aanbevelen aan uw downstreamgebruikers.