Wat is geen stof?

Mengsels

Een mengsel is een mix of oplossing bestaande uit twee of meer stoffen. Volgens de EU-wetgeving over chemische stoffen worden mengsels niet als stoffen beschouwd.


Diagram dat het maken van een mengsel weergeeft
Wanneer chemische verbindingen A en B samen worden gebracht en niet reageren, is dit niet een stof maar een mengsel.
 

Mengsels kunnen zijn:

 • shampoos en zepen,
 • andere cosmetica,
 • detergentia en
 • verven.

Als u een mengsel produceert of invoert, moet u elke afzonderlijke stof in uw mengsel registreren als u het in een hoeveelheid van één ton of meer per jaar vervaardigt of invoert.

Als u een formuleerder bent die de afzonderlijke stoffen mengt om het mengsel te produceren, hoeft u niet elke stof in het kader van REACH te registreren, tenzij u tevens fabrikant of importeur van de afzonderlijke stoffen in het mengsel bent.

Voorwerpen

U mag stoffen gebruiken om voorwerpen met een speciale vorm of een speciaal oppervlak of ontwerp te produceren. Wanneer de functie in hogere mate wordt bepaald door de speciale vorm of het speciale oppervlak of ontwerp dan door de chemische samenstelling, worden ze volgens de wetgeving voorwerpen genoemd.


Een diagram dat het maken van een voorwerp weergeeft

Chemische verbindingen A en B worden samengebracht om een voorwerp te produceren.

Voorwerpen kunnen zijn:

 • fietsen,
 • gitaren,
 • batterijen,
 • T-shirts en
 • cd's.

Als u een voorwerp vervaardigt of invoert, moet u elke afzonderlijke stof in dat voorwerp registreren:

 • als de stof in het voorwerp aanwezig is in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar en
 • als de stof bedoeld is om onder normale omstandigheden van gebruik vrij te komen, bijvoorbeeld een T-shirt dat een geur bevat.

Als de stof in uw voorwerp al voor hetzelfde gebruik geregistreerd is, hoeft u het niet ook te registreren.