Workshops voor de toeleveringsketen

Vervanging is een heuse uitdaging. Zo moet aan heel wat eisen inzake de basisprestaties en economische vereisten worden voldaan, het gevaren- en risicoprofiel van de alternatieven moet goed worden begrepen, en mogelijk is een levenscyclusbeoordeling nodig. De bedrijfswereld kan dit niet alleen: zij moet hierover praten met haar klanten en leveranciers. Samenwerking binnen de toeleveringsketen is daarom een belangrijke motor voor de ontwikkeling en invoering van veiligere alternatieven.

ECHA stelt voor dat de lidstaten en de belanghebbenden workshops organiseren om na te gaan hoe zij specifieke moeilijkheden bij het vervangen het hoofd kunnen bieden. Daarbij worden ook bedrijven in de toeleveringsketen betrokken die geïnteresseerd zijn in het vinden van veiligere alternatieven die kunnen voldoen aan een specifieke functie en een specifieke vereiste inzake eindgebruik.

Tijdens de workshops zouden deelnemers kunnen bijleren over de technologische en functionele behoeften inzake capaciteitsopbouw en opleiding binnen bedrijven. 

Deze workshops zouden plaatsvinden in de officiële taal van de lidstaat, of in het Engels als ze op Europees niveau plaatsvinden.

Deze workshops zouden:

  • tussen de betrokken actoren in de toeleveringsketen een dialoog over de mogelijkheden en uitdagingen op het gebied van vervanging tot stand brengen, en 
  • kunnen leiden tot concrete innovatieprojecten en samenwerking met het oog op de vervanging door veiligere alternatieven. 

ECHA kan helpen bij de voorbereiding van het programma voor de workshops, zijn eigen ervaringen met vorige workshops delen, de conclusies verspreiden en andere vormen van steun bieden.

Zie hieronder een voorbeeld van een structuur voor workshops over vervanging binnen de toeleveringsketen.

Wilt u voor actoren binnen de toeleveringsketen een vervangingsworkshop over specifieke stoffen en functies organiseren? Of wilt u de organisatie delen?  --> Neem dan contact met ons op.