Gegevens om betreurenswaardige vervanging te voorkomen

Gegevens om betreurenswaardige vervanging te voorkomen

De gegevens die worden verzameld door de uitvoering van de REACH-, CLP- en Biocidenverordening kunnen heel nuttig zijn bij de beoordeling van de gevaren en risico’s van alternatieven. 

Volgens REACH moeten registranten informatie verstrekken over de stoffen die in de EU worden geproduceerd of ingevoerd. Bovendien mag ECHA om aanvullende informatie verzoeken om de bezorgdheid over een bepaalde stof weg te kunnen nemen.

De gegevens, die toegankelijk zijn via de website van ECHA, kunnen het makkelijker maken om chemische stoffen veilig te gebruiken of te vervangen.

Gegevens om betreurenswaardige vervanging te voorkomen

 

Image

Informatie uit registratiedossiers en kennisgevingen van indeling en etikettering.

 

Image

Informatie over het gebruik, blootstelling/emissies, risico’s en alternatieven voor stoffen die op basis van REACH gebonden zijn aan autorisatie of restricties.

 

Image

Informatie over biociden of stoffen die is verzameld in het kader van de Biocidenverordening.

ECHA is samen met de lidstaten meer aandacht gaan besteden aan de structurele gelijkenis tussen stoffen. Het is ook begonnen stoffen in groepen te benaderen om teleurstellende vervangingen te voorkomen. ECHA blijft werken aan betere manieren om essentiële informatie over geregistreerde chemische stoffen te gebruiken en verspreiden, met name als het gaat om de vervanging van zorgwekkende stoffen.

Wilt u deelnemen aan een workshop over de toegang tot gegevens die relevant zijn voor de vervanging van gevaarlijke stoffen? --> Neem contact met ons op.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.