Uw aanvraag voltooien

Uw aanvraag voltooien

Als u goede redenen hebt, toon dit dan door transparant te zijn en onnodige vertrouwelijkheidsverzoeken in de openbare versies van de verslagen te vermijden. Telkens als u informatie als vertrouwelijk aanmerkt, moet u dit motiveren. Als u in de openbare versie van het verslag vertrouwelijke bedrijfsinformatie onleesbaar hebt gemaakt, moet deze informatie in de vertrouwelijke versie in het rood worden gemarkeerd.

Zodra u de documenten hebt voltooid, moet u uw IUCLID-stofgegevensverzameling aanmaken en de documenten bij het verslag voegen. Gedetailleerde instructies vindt u in de Handleiding "Een autorisatieaanvraag opstellen".

Uw aanvraag voltooien