Petroleum products

Aardolieproducten zoals benzine, kerosine (vliegtuigbrandstof), diesel, smeerolie, paraffinewas en bitumen worden vervaardigd uit ruwe olie via een scala aan raffinageprocessen, waaronder destillatie, kraken, isomerisatie, reforming, alkylering en hydrogenerend ontzwavelen.

Raffinaderijen maken echter gebruik van verscheidene procesinstallaties die onder verschillende omstandigheden werken. De chemische samenstelling van ruwe olie varieert ook sterk, dus de typen en hoeveelheden verschillende koolwaterstoffen in productstromen uit dezelfde vervaardigingsprocessen kunnen zowel binnen dezelfde raffinaderij als tussen verschillende raffinaderijen sterk verschillen.

Meer ondersteuning is te vinden via de Environmental Science for European Refining Industry (CONCAWE).