Stel vragen over autorisatieaanvragen aan ECHA

Bent u een kleine of middelgrote onderneming (KMO)? En bent u van plan een autorisatie aan te vragen voor het gebruik van een zeer zorgwekkende stof? Hebt u nog vragen over hoe dit in zijn werk gaat? Dan kunt u die nu aan ECHA stellen.

We staan tot uw beschikking op 25 februari 2015, van 10:00 tot 12:00 uur CET om u in uw eigen taal te helpen (indien uw land meer dan een officiële taal heeft, bieden wij ten minste één daarvan aan).

Maak online een persoonlijke afspraak voor een telefoongesprek en geef ons vooraf uw vraag door. Wij zullen u dan op de afgesproken tijd bellen.

Hoe maakt u een afspraak voor uw telefoongesprek?

  1. Verzoeken kunnen worden ingediend van 2 tot 18 februari 2015 op http://echa.ajas.fi
  2. Maak een gebruikersaccount aan. Klik op "Create log-in credentials".
  3. Selecteer uw taal in het drop-downmenu onder "Topic area". Alle beschikbare tijdslots voor uw taal worden weergegeven.
  4. Kies een tijd, klik op de naam van de deskundige en er opent zich een verzoekformulier. Uw gebruikersinformatie is al vooraf ingevuld. Tik uw vraag in onder "Comments/Questions", ga akkoord met de juridische kennisgeving (aanvinken) en klik op "Book time". U ontvangt een automatisch e-mailbericht om te melden dat uw verzoek is ingediend en in afwachting is van bevestiging door ECHA.
  5. Nadien krijgt u een bevestigingsmail.

Om technische redenen is de tool voor het maken van de afspraak alleen in het Engels beschikbaar. Hieronder vermelden wij echter de tekst van de juridische disclaimer in uw nationale taal:

Wij wijzen u erop dat we u het best mogelijke advies geven op basis van de informatie die u ons geeft. Het blijft uw eigen verantwoordelijkheid om te voldoen aan uw verplichtingen in het kader van REACH en CLP. ECHA is niet aansprakelijk voor de wijze waarop u de informatie die u van deze dienst ontvangt, gebruikt.

Persoonlijke informatie die via de afspraaktool is verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het organiseren van de "Stel vragen aan ECHA"-sessie. ECHA verwerkt alle persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Deze verordening geeft eenieder het recht van toegang tot ingediende persoonsgegevens en op rectificatie van die gegevens. Om dit recht uit te oefenen kunt u een verzoek indienen bij de ECHA-informatiebalie