Nationale helpdesks

Er zijn nationale helpdesks ingesteld als eerste contactpunt voor vragen over de biocidenverordening, de verordening indeling, etikettering en verpakking en REACH (verordening registratie, beoordeling, autorisatie en beperkingen van chemische stoffen). Zij kunnen u in uw eigen taal advies geven en zijn op de hoogte van de lokale omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte naleving van deze verordeningen. Hieronder vindt u hun contactgegevens.

Nationale helpdesks binnen de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)

 Austria  Belgium  Bulgaria
 Croatia  Cyprus  Czech Republic
 Denmark  Estonia  Finland
 France  Germany  Greece
 Hungary  Iceland  Ireland
 Italy  Latvia  Liechtenstein
 Lithuania  Luxembourg  Malta
 Netherlands  Norway  Poland
 Portugal  Romania  Slovakia
 Slovenia  Spain  Sweden

 

Landen buiten de Europese Unie (EU) en de Europese Economische Ruimte (EER)

 Montenegro  Serbia  Switzerland
 Turkey

Categories Display