EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Met behulp van de software EUSES kunt u risicobeoordelingen van chemische stoffen verrichten. 

Dit is de Europese referentietool voor ondernemingen, autoriteiten en onderzoekers waarmee zij hun beoordelingen van de milieublootstelling uit hoofde van de Biocidenverordening en van REACH kunnen voorbereiden.

Voor REACH kunt u ook gebruikmaken van Chesar, de tool voor chemischeveiligheidsbeoordeling en -rapportage.

In 2019 verscheen de bijgewerkte versie 2.2.0 van EUSES, waarin vooral de milieublootstelling en risicobeoordeling van biociden aan bod komen. Er zijn nieuwe en geactualiseerde milieu-emissiescenario’s toegevoegd, de emissieroute van directe afgifte in het milieu is in alle beoordelingsstappen opgenomen, en er is een nieuwe versie (4.0) beschikbaar van het Simple-Treatmodel, dat de eindbestemming en verspreiding van een stof in een afvalwaterzuiveringsinstallatie beoordeelt. 

Volg onze nieuwsberichten en blijf op de hoogte van de ECHA-tools voor de beoordeling van chemische veiligheid. 

Categories Display