Een autorisatie aanvragen

1. Nagaan of u autorisatie moet aanvragen
Controleer of uw stof op de autorisatielijst staat en of er vrijstellingen voor uw gebruik gelden.

2. Een aanvraagstrategie opzetten
Communiceer met uw toeleveringsketen en zet een strategie op om verder te gaan.

3. Uw aanvraag voorbereiden
Ga na wat u in uw aanvraag moet opnemen en bereid de noodzakelijke rapporten voor.

4. Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie via teleconferentie
Stel ECHA in kennis van uw voornemen een autorisatieaanvraag in te dienen en verzoek om een informatiesessie via teleconferentie voor het stellen van vragen over de aanvraagprocedure.

5. Uw aanvraag voltooien
Rond de rapporten af en bereid alles voor wat u nodig hebt voor de indiening van de aanvraag.

6. Uw aanvraag indienen
Dien uw aanvraag in in een van de indieningsvensters.

7. Actie tijdens de meningsvorming
Volg de behandeling van uw aanvraag van de raadpleging tot de opstelling van de adviezen van de comités.

8. Aan uw verplichtingen voldoen na het besluit van de Europese Commissie
Ga na of u na het besluit van de Commissie alle verplichtingen nakomt, zoals voorwaarden implementeren, of, als u een downstreamgebruiker bent, ECHA in kennis stellen van het gebruik van de stof.

9. Een herbeoordelingsrapport indienen als u nog steeds gebruik moet maken van de stof
Indien u de stof na de herbeoordelingstermijn nog steeds moet gebruiken, moet u ten minste 18 maanden voor het einde van de herbeoordelingstermijn een herbeoordelingsrapport indienen.