Administratieve vergoedingen

Ingevolge Verordening (EG) nr. 340/2008 (de vergoedingenverordening) geldt dat wanneer een natuurlijke persoon of rechtspersoon die aanspraak maakt op een lagere vergoeding en die een lagere vergoeding heeft betaald, zijn recht op verlaging niet kan aantonen, ECHA de rest van de geldende vergoeding voor de juiste grootteklasse van de onderneming in rekening mag brengen, vermeerderd met een vergoeding voor administratieve kosten die is vastgesteld bij besluit MB/D/29/2010 van de raad van bestuur, als gewijzigd bij besluit MB/21/2012/D van de raad van bestuur en besluit MB/14/2015 van de raad van bestuur.

De vergoedingen voor administratieve kosten zijn als volgt:

Grootte van de onderneming

Vergoeding voor administratieve kosten

Groot (niet-kmo)
Als een grote onderneming ten onrechte beweert een kleine of middelgrote onderneming (kmo) te zijn

19 900 EUR of, indien lager, 2,5 maal het financieel gewin* 

Middelgroot
Als een middelgrote onderneming ten onrechte beweert een kleine of micro-onderneming te zijn

13 900 EUR of, indien lager, 2,5 maal het financieel gewin* 

Klein
Als een kleine onderneming ten onrechte beweert een micro-onderneming te zijn

7 960 EUR of, indien lager, 2,5 maal het financieel gewin* 

 

*Financieel gewin is het verschil tussen de ten onrechte betaalde lagere vergoeding voor kmo's en de geldende vergoeding voor de juiste grootteklasse van de onderneming.

Raadpleeg de rubriek ‘Wat u moet doen als u de categorie voor de grootte van de onderneming onjuist heeft aangegeven' voor aanwijzingen over:

Afbeelding

hoe u de vergoeding voor administratieve kosten kunt vermijden wanneer u ECHA onjuist over de grootte van uw onderneming hebt ingelicht maar ECHA u nog niet heeft benaderd voor een controle van de grootteklasse van uw bedrijf of het bedrijf dat u als enige vertegenwoordiger vertegenwoordigt.

 
Afbeelding
hoe u vijftig percent korting kunt krijgen op de vergoeding voor administratieve kosten wanneer u ECHA onjuist over de grootte van uw onderneming hebt ingelicht en ECHA u reeds heeft benaderd voor een controle van de grootteklasse van uw bedrijf of het bedrijf dat u als enige vertegenwoordiger vertegenwoordigt.

 

Wat u moet doen als u de categorie voor de grootte van de onderneming onjuist heeft aangegeven?