Moet mijn stof worden geregistreerd?

Zodra u de identiteit van uw stof kent, moet u controleren of uw stof moet worden geregistreerd of is vrijgesteld van registratie.

Op de website van ECHA kunt u controleren of uw stof reeds is geregistreerd. Dit is een eerste indicatie van of uw stof al dan niet moet worden geregistreerd.

 

Stap 1. Controleer of uw stof als zodanig is vrijgesteld van registratie

De volgende stoffen hoeven niet te worden geregistreerd, ongeacht de manier waarop u deze gebruikt:

 • polymeren: stoffen die voldoen aan de definitie van een polymeer in het kader van REACH hoeven niet te worden geregistreerd, maar de monomeren en andere stoffen die worden gebruikt voor de vervaardiging van polymeren moeten soms wel worden geregistreerd;
 • stoffen die onder bijlage V bij REACH vallen: in deze lijst zijn 13 brede categorieën stoffen beschreven;
 • stoffen die onder bijlage IV bij REACH vallen: deze lijst bevat 68 stoffen met een laag risico, over het algemeen natuurlijke stoffen, waaronder water;
 • radioactieve stoffen: stoffen die zoveel straling afgeven dat mensen en het milieu daartegen moeten worden beschermd, vallen onder de Euratomrichtlijn;
 • stoffen die in het belang van de defensie onder een nationale vrijstelling vallen.
Stap 2. Controleer of het gebruik van uw stof is vrijgesteld van registratie
Stoffen hoeven niet te worden geregistreerd wanneer deze uitsluitend worden gebruikt
 
 • als niet-geïsoleerde tussenproducten: tussenproducten die tijdens de synthese niet opzettelijk worden verwijderd (behalve voor bemonstering) uit de apparatuur waarin de synthese plaatsvindt;
 • voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD): deze stoffen zijn gedurende vijf jaar (met mogelijke verlengingen) vrijgesteld van registratie wanneer u uw PRORD-activiteiten meldt bij ECHA;
 • voor menselijke voeding of diervoeder (met inbegrip van gebruik als additief of aroma);
 • in medicinale producten voor menselijk of veterinair gebruik als actieve stoffen of hulpstoffen;
 • als actieve stoffen in biocideproducten of plantbeschermingsproducten. Deze stoffen worden als reeds geregistreerd beschouwd.

Als uw stof tevens wordt gebruikt voor andere doeleinden die niet zijn uitgezonderd, moet het worden geregistreerd voor dat gebruik.

 

Stap 3. Controleer of uw stof is vrijgesteld van registratie vanwege oorsprong of geschiedenis
De volgende stoffen hoeven niet te worden geregistreerd:
 
 • stoffen die reeds zijn geregistreerd, geëxporteerd en opnieuw zijn geïmporteerd in de EER; 
 • stoffen die onder douane-toezicht vallen, met het oog op wederuitvoer; 
 • afval: stoffen die worden weggegooid als afval (door huishoudens, vaklieden of de industrie), zoals gedefinieerd in de kaderrichtlijn afvalstoffen, hoeven niet te worden geregistreerd, maar stoffen die worden geproduceerd met teruggewonnen afval moeten worden geregistreerd, met uitzondering van
 • reeds geregistreerde teruggewonnen stoffen.
De volgende stoffen vallen onder enkele specifieke bepalingen in het kader van REACH, maar zijn niet vrijgesteld van registratie: 
 
 • nanodeeltjes; 
 • ongevaarlijke stoffen en niet-ingedeelde stoffen; 
 • stoffen in cosmetische producten;
 • met levensmiddelen in aanraking komende materialen;
 • brandstoffen; 
 • stoffen die zich binnen bepaalde concentratiegrenzen in mengsels bevinden;
 • locatiegebonden of vervoerde geïsoleerde tussenproducten; 
 • zeer zorgwekkende stoffen; 
 • vergunningsplichtige stoffen of stoffen waarvoor beperkingen gelden; 
 • stoffen die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG door een ander zijn aangemeld. 
Als u eerder een aanmelding hebt verricht, wordt deze aanmelding nu als registratie in het kader van REACH beschouwd. U bent verplicht deze registratie actueel te houden. 

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)