Nagaan of u autorisatie moet aanvragen

Nagaan of u autorisatie moet aanvragen

Om na te gaan of uw bedrijf autorisatie moet aanvragen, moet u een overzicht hebben van al uw stoffen en gebruiksvormen.

Stoffen die zijn geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) zijn opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV) en mogen na een gespecificeerde verbodsdatum niet meer worden gebruikt of in de handel worden gebracht, tenzij het gebruik is toegestaan of vrijgesteld.

Om erachter te komen of uw bedrijf autorisatie moet aanvragen, moet u controleren of de stoffen die u gebruikt of in de handel brengt, zijn opgenomen in de autorisatielijst. Als uw stoffen zijn opgenomen in de autorisatielijst, moet u controleren of uw gebruik niet is vrijgesteld van autorisatie (voorbeelden van vrijgestelde gebruiksvormen zijn tussenproducten en wetenschappelijke O&D).

Nagaan of u autorisatie moet aanvragen

EU Privacy Disclaimer

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our websites.