R4BP - Biocidenregister

R4BP 3 is het centrale punt waar alle biocidenaanvragen worden gedaan. Het heeft functies die het bedrijfsleven en de instanties in staat stellen de wettelijke voorschriften na te komen en onderling informatie uit te wisselen. 

Sinds 1 september 2013 kunnen er aanvragen voor biociden krachtens de Biocidenverordening (Verordening (EU) nr. 528/2012) worden ingediend. 

Via IUCLID worden de gegevens over werkzame stoffen en biociden verzameld, georganiseerd en bewaard. Voor een aanvraag maakt u een IUCLID-dossier aan, dat u via R4BP3 bij ECHA en de nationale instanties indient. IUCLID kan worden gedownload van de IUCLID-website. 

De migratie van assets en applicaties van een eerdere versie van  R4BP2 naar R4BP3 is voltooid. 

Kunt u in R4BP3 de asset van uw autorisatie niet vinden die in R4BP2 werd geregistreerd, dan betekent dit dat de registratie van uw autorisatie in R4BP2 geen geldige rechtspersoons-UUID bevatte voor de autorisatiehouder. Om de uiteindelijke migratie van R4BP2 naar R4BP3 te kunnen uitvoeren, zijn deze assets toegeschreven aan een virtuele rechtspersoon en zijn ze momenteel niet voor u of een echt bedrijf toegankelijk ('wees-asset'). Volg om toegang te krijgen tot de 'wees-asset' in R4BP3 de aanwijzingen die via de specifieke links op deze pagina te vinden zijn. Zie voor meer informatie het gedeelte 'vraagbaak over migratie' op de ECHA-website.