Naar content
Naar content

Identificatie van de stof

De REACH-, CLP- en biocidenverordeningen zijn gericht op stoffen. Krachtens REACH moet u bijvoorbeeld een dossier indienen voor elke chemische stof die u vervaardigt of invoert. De basis van dat dossier is een duidelijke en accurate identificatie van de stof.

Een accurate stofidentiteit is een essentieel uitgangspunt voor de registratie in het kader van REACH en voor het naleven van de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP) en van de biocidenverordening. Ook kunnen hiermee schadelijke stoffen juist worden geïdentificeerd. Dit maakt het instellen van passende risicobeheersmaatregelen mogelijk, die de gezondheid van de mens beschermen en de milieurisico's van zulke stoffen beheersen.

Maar wat is stofidentificatie en waarom is het zo belangrijk om dit goed te doen?

Ga aan de slag

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)


Route: .live1