Identificatie van de stof

Identificatie van de stof

De REACH-verordening, de verordening betreffende indeling, etikettering en verpakking (CLP) en de biocidenverordening richten zich op chemische stoffen. Krachtens REACH moet u bijvoorbeeld een dossier indienen voor elke chemische stof die u vervaardigt of invoert. De basis van dat dossier is een duidelijke en accurate identificatie van de stof.

Een accurate stofidentiteit is een essentieel uitgangspunt voor de registratie in het kader van REACH en voor het naleven van de CLP- en de biocidenverordening. Ook kunnen hiermee schadelijke stoffen juist worden geïdentificeerd. Dit maakt het instellen van passende risicobeheersmaatregelen mogelijk, die de gezondheid van de mens beschermen en de milieurisico's van zulke stoffen beheersen.

Aan de slag