Informatie verzamelen over gebruiksvormen

 

U moet in het registratiedossier vermelden/informatie verschaffen over hoe uw stof in uw toeleveringsketen wordt gebruikt. Voor het verkrijgen van deze informatie kunt u veel verschillende bronnen benutten, zoals:

 • Kennis die uw eigen bedrijf heeft verzameld over het gebruik door uw klanten. U kent de gebruiksvormen van de stof op basis van de markt die u voorziet. U hebt de gebruiksvormen misschien al vastgelegd in de veiligheidsinformatiebladen die u aan uw klanten levert.

 • Rechtstreeks contact met uw klanten (dit is relevant wanneer u levert aan een beperkt aantal klanten die uw stof direct gebruiken om een reactie te veroorzaken of om de stof op te nemen in een voorwerp).

 • Routekaarten per sector die verkrijgbaar zijn op ECHA’s website. Dit is voornamelijk relevant als u levert aan formulerende sectoren.  Routekaarten bevatten eerder gebundelde en overeengekomen beschrijvingen van typische vormen van gebruik voor een bepaalde sector. Controleer de beschikbaarheid van sectorspecifieke routekaarten in de overzichtstabel.

Als u uw stoffen niet verkoopt aan een duidelijk omlijnde sector (u verkoopt bijvoorbeeld alleen aan distributeurs) zult u tijd vrij moeten maken om informatie over het gebruik te verzamelen.

Als u zich bij een bestaande registratie voegt, controleert u of het gebruik van uw toeleveringsketen al afdoende is beschreven. Neem dezelfde beschrijving over als dit het geval is.

Wees nauwkeurig in de beschrijving van uw gebruiksvormen, aangezien deze informatie wordt gebruikt door autoriteiten, om bijvoorbeeld stoffen te prioriteren voor eventueel wettelijk risicobeheer.

We adviseren u om:

 • alleen echte vormen van gebruik te beschrijven die betrekking hebben op uw toeleveringsketen;
 • informatie over de hoeveelheidsklasse per gebruik op te nemen;
 • informatie te verzamelen en te vermelden die het gebruik zo precies mogelijk omschrijft, zoals:
  • consumentengebruik;
  • stoffen in voorwerpen;
  • alleen gebruik in een beperkt aantal locaties;
  • gebruik waarvoor strikte inperkingen gelden;
  • gebruik als tussenproduct;
  • gebruik in contact met voeding en in cosmetische producten.

Naast een beschrijving van de vormen van gebruik in uw registratiedossier, moet u als u een stof van 10 ton per jaar of meer registreert ook een beschrijving geven van de omstandigheden voor een veilig gebruik in blootstellingsscenario’s, die deel uitmaken van het chemische veiligheidsrapport.

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)