Een aanvraagstrategie opzetten

Een aanvraagstrategie opzetten

Als u voor een of meer van uw stoffen autorisatie moet aanvragen, is de volgende stap de uitwerking van een strategie.

U dient:

  • te onderzoeken of er veiligere alternatieven zijn en of het mogelijk is deze alternatieven in plaats van de desbetreffende stof(fen) te gebruiken, en
  • ook te beoordelen wat het belang van de stof is voor uw bedrijf en uw toeleveringsketen.

Als u besluit dat u de stof moet blijven gebruiken of na de verbodsdatum op de markt moet brengen, moet u of een andere onderneming in uw toeleveringsketen op de uiterste aanvraagdatum die in de autorisatielijst is vermeld autorisatie aanvragen.

Toeleveringsketen

Fabrikanten, importeurs of downstreamgebruikers kunnen een aanvraag voor een autorisatie indienen, maar afhankelijk van wie de aanvraag doet, zijn er verschillen in de dekking van de toeleveringsketen. Een verleende autorisatie geldt voor de volledige downstreamtoeleveringsketen van de aanvrager voor het specifieke gebruik. De verleende autorisatie heeft ook betrekking op de directe leverancier van de aanvrager (mits deze zich slechts één stap hoger in de toeleveringsketen bevindt) zolang deze leverancier de stof niet zelf gebruikt.

Communicatie in de toeleveringsketen is belangrijk om erachter te komen wat anderen van plan zijn te doen en om mogelijk samen een plan te kunnen ontwikkelen. De partnersdienst kan worden gebruikt om potentiële partners te vinden (zoals ondernemingen, consortia, brancheverenigingen en adviesorganisaties) of om uw eigen informatie toe te voegen, zodat anderen contact met u kunnen opnemen.

Individuele of gezamenlijke aanvraag?

Een aanvraag kan worden ingediend door één aanvrager of een groep aanvragers (d.w.z. een gezamenlijke aanvraag). Vanwege de mogelijke complexiteit en technische problemen van gezamenlijke aanvragen beveelt ECHA aan dat u een gezamenlijke aanvraag ontwikkelt en indient wanneer:

  1. alle mede-aanvragers van de groep via de gezamenlijke autorisatie-aanvraag een aanvraag indienen voor alle gebruiksvormen, en
  2. ze een aanvaardbare manier hebben gevonden om alle in de aanvraag verstrekte informatie te delen.

In complexe gevallen kan het de voorkeur verdienen dat iedere mede-aanvrager zijn eigen aanvraag afzonderlijk indient.

Een aanvraagstrategie opzetten