QSAR-modellen

Modellen voor structuur-activiteitsrelaties (SAR) en kwantitatieve structuur-activiteitsrelaties (QSAR), gezamenlijk bekend onder de naam (Q)SAR's, zijn wiskundige modellen die kunnen worden gebruikt om vanuit de kennis van hun chemische structuur voorspellingen te doen over de fysisch-chemische en biologische eigenschappen van verbindingen en hun eindbestemming in het milieu. Deze modellen zijn gratis of als commerciële software verkrijgbaar.

Gebruik van (Q)SAR's moet betrouwbare informatie opleveren die vergelijkbaar is met standaardtesten en toereikend om te voldoen aan de informatievereisten. De (Q)SAR moet wetenschappelijk gevalideerd zijn en uw stof moet binnen het toepassingsgebied van het model vallen. Net als voor alle andere vormen van gegevens moet u voldoende documentatie verstrekken om een onafhankelijke evaluatie van de resultaten mogelijk te maken.

Tips

  • Gebruik (Q)SAR's voor fysisch-chemische eigenschappen en sommige milieu-eigenschappen op het vlak van toxiciteit en lot. Momenteel zijn (Q)SAR's niet geschikt voor complexe toxicologische eigenschappen, aangezien ze niet zijn afgestemd op indeling en etikettering of risicobeoordeling.
  • Documenteer uw (Q)SAR's nauwgezet in uw registratiedossier met behulp van de standaardmodellen in IUCLID.
  • Het is raadzaam om gebruik te maken van modellen voor de indeling (met ja/nee-antwoorden) voor eigenschappen waar de testresultaten als zodanig kunnen worden uitgedrukt.
  • Gebruik eventueel ook aanvullende parameters en maak verbindingen tussen mogelijke onderlinge interacties. (Q)SAR's kunnen worden gekoppeld aan andere gegevens en gebruikt in een benadering die is gebaseerd op bewijskracht.
  • Maak een onderzoeksrecord voor elke chemische structuur waar een (Q)SAR-voorspelling voor wordt gegeven.