Vervanging door veiligere chemische stoffen

Vervanging door veiligere chemische stoffen

Vervanging door veiligere chemische stoffen

Bedrijven in de EU vervangen gevaarlijke stoffen en productieprocessen steeds vaker door veiligere alternatieven en groenere technologieën. Dit kan leiden tot flinke voordelen voor de bedrijven zelf, voor het milieu en voor de gezondheid van de werknemers en consumenten. Het kan ook een mooie zaak zijn voor de invoering van een circulaire economie.

 

Workshops
voor de toeleveringsketen
Workshops voor de toeleveringsketen zijn bedoeld om het onderzoek naar en de beoordeling en ingebruikname van veiligere chemische stoffen te bevorderen.
Netwerken
Samenwerkingsnetwerken spelen een belangrijke rol bij de coördinatie en de bevordering van innovatie en het vervangen met kennis van zaken.
Financiering en
technische ondersteuning
Het vergemakkelijken van de toegang tot technische ondersteuning en aanvullende financiering is van cruciaal belang om vervanging van gevaarlijke chemische stoffen te stimuleren.

 

Afwijzing van aansprakelijkheid

De informatie is samengesteld in samenwerking met ECHA-partners. Het geven van links naar andere websites mag niet worden opgevat als een goedkeuring van ECHA. U moet zich houden aan het privacybeleid van de website waarnaar u via deze links doorklikt. Zie de juridische kennisgeving van ECHA voor meer informatie over links naar andere websites.

Contact

For general questions or suggestions on substitution related matters contact substitution[a]echa.europa.eu.