Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie voorafgaand aan de indiening

Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie voorafgaand aan de indiening

Stel ECHA ten minste acht maanden voordat u een autorisatie-aanvraag wilt indienen hiervan in kennis. Wanneer u de kennisgeving verstuurt, moet u de stof vermelden en een algemene beschrijving geven van het gebruik waarvoor u een autorisatie aanvraagt.

 

U kunt ook vragen om een informatiesessie vóór indiening (PSIS) bij ECHA om specifieke vragen te stellen over de regelgevings- en procedurele aspecten in verband met de aanvraag. Als uw verzoek wordt aanvaard, wordt u vóór de sessie gevraagd om ECHA enige achtergrondinformatie te verstrekken.

Het verzoek om een PSIS moet ten minste twee maanden voor de vereiste vergadertijd worden ingediend en de PSIS moet uiterlijk zes maanden voor de indiening van de aanvraag worden gehouden. 

Voor gezamenlijke aanvragen is slechts één PSIS beschikbaar en deze sessie is bestemd voor de groep aanvragers als geheel. 

Meer lezen en verzoeken om een informatiesessie vóór indiening

Kennisgeving aan ECHA en verzoek om een informatiesessie voorafgaand aan de indiening