Fabrikanten

Fabrikanten

Fabrikanten

Krachtens REACH bent u een fabrikant als u als persoon of bedrijf:

  • gevestigd bent in de EER; en
  • een chemische stof produceert of extraheert.

U bent geen fabrikant als:

  • u alleen stoffen mengt om mengsels te vormen of chemische stoffen gebruikt om voorwerpen te produceren. In dat geval bent u een downstreamgebruiker.

Voor meer informatie over registratie zie Registratie van het deel Ondersteuning van onze website en de pagina's over REACH 2018.

Het veilig vervaardigen en beheren van chemische stoffen vereist informatie over en kennis van de eigenschappen, gevaren, gebruiksvormen en mogelijke risico's van deze chemische stoffen.

U hebt de verantwoordelijkheid om deze informatie aan instanties te verstrekken en uw klanten te adviseren over hoe zij uw chemische stoffen veilig moeten gebruiken. Dit gebeurt in hoofdzaak door middel van de registratieprocedure (informatie aan instanties) en door uitreiking van uitgebreide veiligheidsinformatiebladen aan uw klanten en het gebruik van de passende gevarenetiketten op uw producten. U heeft ook de plicht om uw eigen werknemers en hun vertegenwoordigers toegang te verlenen tot deze informatie.