Beperkingsprocedure

inleiding

Door het opleggen van beperkingen kan de gezondheid van de mens en het milieu worden beschermd tegen de risico’s van chemische stoffen. Zowel de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van een stof kan worden beperkt of verboden.

In sommige gevallen kunnen specifieke voorwaarden aan een beperking worden verbonden, zoals technische maatregelen of etiketteringsvoorschriften.

Er kan een beperking worden opgelegd aan een stof zelf, een stof in een mengsel of een stof in een voorwerp. Het kan zelfs gaan om een stof die niet in het kader van REACH behoeft te worden geregistreerd.

Beperkingen kunnen niet worden opgelegd voor locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten, chemische stoffen die voor wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling worden gebruikt en stoffen die alleen risico’s voor de gezondheid vormen door hun gebruik in cosmetica.

Zie stroomdiagram

Omlaag schuiven

BEPERKINGSFASEN

Om de productie, het in de handel brengen of het gebruik van stoffen te beperken worden de volgende fasen gevolgd: