Beoordelingsproces

Evaluation process

REACH heeft tot doel de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen. De beoordelingsprocedure zorgt ervoor dat er voldoende informatie beschikbaar is over de chemische stoffen die in de EU in de handel worden gebracht en dat de industrie voldoet aan de wettelijke eisen.

De beoordeling heeft betrekking op twee gebieden:

  • dossierbeoordeling: ECHA controleert of de registratiedossiers de door de wetgeving vereiste informatie over chemische stoffen bevatten;
  • stoffenbeoordeling: de lidstaten beoordelen stoffen nadat zij specifieke punten van zorg hebben vastgesteld.

Na de beoordeling kunnen registranten ertoe worden verplicht aanvullende informatie over de stof in te dienen of te genereren.

Omlaag schuiven

De beoordelingsprocedure bestaat uit drie fasen: