Cijfers over downstreamgebruik waarop toegekende autorisaties betrekking hebben

De autorisatieaanvragen kunnen betrekking hebben op het gebruik van een bepaalde stof door de aanvrager, de toepassingen verderop in de toeleveringsketen of beide.

Downstreamgebruikers die onder een autorisatie vallen die hogerop in de toeleveringsketen is verleend, moeten ECHA in kennis stellen van hun gebruik van de stof. Deze eis is gebaseerd op artikel 66 van REACH.

ECHA houdt een register bij van de kennisgevingen van downstreamgebruikers en geeft de informatie door aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten.

De onderstaande grafiek geeft een overzicht van alle kennisgevingen van downstreamgebruikers die tot dusver zijn ontvangen. Voor de volledigheid worden voor de respectieve stoffen ook de verleende autorisaties gepresenteerd. ECHA zal de informatie om de drie maanden bijwerken.

Meer informatie over de geografische verdeling van de toepassingen is beschikbaar onder “Kaarten en grafieken”.

Informatie die via individuele kennisgevingen is verzameld, wordt getoond onder “Register van kennisgevingen”.

De verstrekte informatie is gebaseerd op kennisgevingen van gebruikers. Daarom kunnen er onnauwkeurigheden voorkomen. Lees in dit verband ook de juridische mededeling van ECHA.

Achtergrond:

Voor zeer zorgwekkende stoffen (SVHC’s) kunnen autorisaties worden verleend als een aanvrager kan aantonen dat het risico van het gebruik van de stof afdoende wordt beheerst of dat de sociaaleconomische voordelen zwaarder wegen dan de risico’s en er geen geschikte alternatieven zijn. Alle autorisaties zijn onderworpen aan een in de tijd beperkte beoordelingstermijn. Het autorisatieproces heeft tot doel ervoor te zorgen dat SVHC’s geleidelijk worden vervangen door minder gevaarlijke stoffen of technologieën wanneer technisch en economisch haalbare alternatieven beschikbaar zijn. Voor meer informatie over de autorisatieprocedure, zie de links op deze pagina.

Voor meer informatie over de openbare versie van het kennisgevingsregister en de doelstellingen daarvan, zie “Informatie over kennisgevingen van downstreamgebruikers die door ECHA zijn gepubliceerd”.
Page-1 Sheet.1 290 641 593 496 746 762 713 681 687 687 841 1490 1804 3005 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses AH uses DU notifications Total uses 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 31/12/2018 31/03/2019 30/06/2019 30/09/2019 31/12/2019 31/03/2020 30/06/2020 30/09/2020 31/12/2020 31/03/2021 Authorised and notified uses per SVHC since 2016 (cumulative) Starting in 2018 all UK submissions are ignored Lead sulfochromate yellow Lead chromate molybdate sulfate red Hexabromocyclododecane (HBCDD) Dibutyl phthalate (DBP) Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) Trichloroethylene 1,2-dichloroethane Sodium chromate Potassium chromate Pentazinc chromate octahydroxide Potassium dichromate Sodium dichromate Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) Dichromium tris(chromate) Strontium chromate Chromium trioxide Total

Includes only substances for which there are upstream authorisations, i.e. authorisations applied for by the manufacturers and importers of chemicals covering their downstream uses and sometimes their own use. For information on all received applications for substances on the Authorisation List, see ‘Statistics on received applications’.

AH = authorisation holders, DU = downstream users.

 

As of 31 March 2021 Downstream
uses notified (active)
Uses for which
own authorisation is held*)
Total authorised uses
1,2-dichloroethane **) 0 21 21
Bis(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) 8 2 10
Chromium trioxide 1112 99 1211
Dibutyl phthalate (DBP) 10 4 14
Dichromium tris(chromate) 217 6 223
Hexabromocyclododecane (HBCDD) ***) 0 0 0
Lead chromate molybdate sulphate red 133 4 137
Lead sulfochromate yellow 148 4 152
Pentazinc chromate octahydroxide 64 5 69
Potassium chromate 1 2 3
Potassium dichromate 73 9 82
Potassium hydroxyoctaoxodizincatedichromate(1-) 171 10 181
Sodium chromate 8 8 16
Sodium dichromate 126 37 163
Strontium chromate 452 22 474
Trichloroethylene (TCE) 233 16 249
Total 2756 249 3005

*) These are uses for which companies have an authorisation themselves. They also include authorisations held by companies whose applications covered downstream uses, as the same uses are permitted to also take place at the authorisation holders’ sites. However, it is possible that in practice the authorisation holders do not themselves use the substance.

**) All downstream uses of 1,2-Dichloroethane have ceased with the exit of the UK from the European Union.

***) All authorisations for HBCDD expired on 21 August 2017.

The number of downstream user notifications is counted as follows:

  • Each use per site is counted as a separate notification, and the total number of active notifications (uses) is reported. So, if there are four uses of a substance at one site, and three (same or different) uses at another site, this is counted as seven notifications.
  • If the same use is notified under different authorisation numbers, it is counted only once. Two uses for the same substance are considered to be the same if the use name/titles are exactly the same. As an example, use 2 of the “CTAC” decision and use 2 of the REACHLaw decision are considered to be the same because they have the exact same name/title.
  • If ECHA subsequently receives an update of a notification showing that the substance is no longer used at a site (ceased or substituted use), the number of uses at that site will be deducted from the current total number of notifications.
  • Uses for which the authorisation’s review period has expired and no review report has been submitted are deducted from the counts (this also applies to the uses of authorisation holders).

 

Public data on downstream user notifications

This document contains all public information from downstream user notifications. It is organised in four tabs and contains data for all substances for which upstream authorisations have been granted. We hope this will help our stakeholders gain better insights on the data. We plan to release more data in the future.

The first tab “Notified uses” contains all public information submitted by downstream users. Users can flag some information as confidential.

The second tab “Authorised uses” contains all the data on authorisations that have been granted by the Commission (ref. https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45356). Downstream users can voluntarily notify how many workers are exposed to the substance.

The third tab “Uses per country” provides a breakdown of all authorised uses and uses notified by downstream users in the EU.

In the fourth tab “Usage over time” there is a collection of charts that display the number of uses for which an authorisation has been granted and the number of uses notified by downstream users. Only substances for which upstream authorisations have been granted are included.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)