Beperking

Beperking

Beperkingen zijn een instrument om de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen tegen de onaanvaardbare risico’s van chemische stoffen. Beperkingen worden gewoonlijk toegepast voor het beperken of verbieden van de vervaardiging, het in de handel brengen (waaronder de invoer) of het gebruik van een stof, maar kunnen ook relevante voorwaarden opleggen zoals het vereisen van technische maatregelen of specifieke etiketten.

Een beperking kan van toepassing zijn op een stof als zodanig, in een mengsel of in een voorwerp, met inbegrip van stoffen waarvoor geen registratie vereist is, zoals stoffen die worden vervaardigd of ingevoerd in een hoeveelheid van minder dan een ton per jaar of bepaalde polymeren.

Locatiegebonden geïsoleerde tussenproducten, stoffen die worden gebruikt in wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling en stoffen die alleen risico's voor de gezondheid van de mens inhouden als ze worden toegepast in cosmetica zijn uitgezonderd van de stoffen waarvoor REACH-beperkingen gelden.