PPORD-vrijstelling

REACH kent geen registratieplicht voor stoffen in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar.

Om innovatie verder aan te moedigen, zijn ook stoffen die bij wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke ontwikkeling (WO&O) worden gebruikt in hoeveelheden van minder dan één ton per jaar, vrijgesteld van autorisatie en beperking.

Stoffen die in hoeveelheden van meer dan één ton per jaar worden gebruikt voor onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD), kunnen eveneens worden vrijgesteld van de registratieplicht voor een periode van vijf jaar. Om van deze vrijstelling gebruik te kunnen maken, moet bij ECHA een PPROD-kennisgeving worden ingediend.

In de PPORD-kennisgeving moeten bedrijven het volgende opnemen:

  • informatie over de stofidentiteit;
  • de indeling van de stof;
  • informatie met betrekking tot het PPORD-programma; en
  • de hoeveelheid van de stof die naar verwachting vervaardigd of ingevoerd zal worden gedurende de vrijstellingsperiode van vijf jaar.

ECHA beoordeelt de PPORD-kennisgeving en kan voorwaarden verbinden aan de PPORD-vrijstelling. De fabrikant of importeur van de stof moet zich aan de opgelegde voorwaarden houden en de relevante afnemers die bij de PPORD-activiteit betrokken zijn hierover informeren.

Als een voor PPORD gebruikte stof gebonden is aan beperking of autorisatie, wordt in de bijbehorende besluiten gespecificeerd hoe deze van toepassing zijn op PPORD. Hierin worden ook de maximale hoeveelheden van de stof gedefinieerd waarvoor kan worden geprofiteerd van een PPORD-vrijstelling.