Communautair voortschrijdend actieplan

Het communautair voortschrijdend actieplan (CoRAP) bevat de stoffen die gedurende een periode van drie jaar moeten worden geëvalueerd. Na het eerste jaar wordt het plan bijgewerkt met stoffen voor het aanvullende jaar en met eventuele herzieningen voor de stoffen die waren opgenomen in het tweede en derde jaar van het oorspronkelijke plan.

De stoffen die onmiddellijk moeten worden beoordeeld, worden in het eerste jaar van het plan opgenomen. Een lidstaat kan echter op elk tijdstip melden dat deze informatie heeft die doet vermoeden dat de stof met prioriteit moet worden beoordeeld, zelfs wanneer deze niet is opgenomen in de CoRAP-lijst. In deze situaties kan het CoRAP worden gewijzigd, zodat deze stof kan worden opgenomen vóór het jaarlijks bijwerken van de lijst.

Selectiecriteria

ECHA en de lidstaten hebben op risico gebaseerde criteria ontwikkeld aan de hand waarvan stoffen worden geselecteerd voor het CoRAP.

De selectiecriteria behelzen gevaarsinformatie, blootstellingsinformatie en de hoeveelheid van de stoffen, inclusief de gemiddelde hoeveelheid van dezelfde stof uit meerdere registraties. De aan gevaar en blootstelling gerelateerde criteria worden niet afzonderlijk maar gecombineerd gebruikt om een op risico gebaseerde benadering te bieden. Een gevaarlijke stof met gecontroleerde blootstelling kan bijvoorbeeld een lagere prioriteit hebben dan een minder gevaarlijke stof met een hoog blootstellingsrisico.

Lidstaten dragen bij aan de ontwikkeling van het CoRAP door stoffen voor te stellen die moeten worden opgenomen. Ze kunnen dezelfde op risico gebaseerde criteria gebruiken als is overeengekomen met ECHA of in sommige gevallen andere op risico gebaseerde redenen voor zorg aanwijzen, gebaseerd op nationale prioriteiten.

De criteria worden periodiek herzien op basis van opgedane ervaring en wijzigingen in de prioriteiten.

Niet alle stoffen die aan de criteria voldoen, worden ter beoordeling opgenomen in de CoRAP-lijst. Lidstaten en ECHA moeten overwegen of een verzoek om aanvullende informatie aan het eind van het beoordelingsproces zou helpen om de oorspronkelijke zorgen over een stof weg te nemen. De belangen en capaciteiten van de lidstaten kunnen het opnemen van een stof in de CoRAP-lijst eveneens beïnvloeden.

Het CoRAP vaststellen

Op basis van de vastgestelde, op risico gebaseerde criteria wijzen ECHA en de lidstaten een aantal stoffen aan voor mogelijke opname in het CoRAP. Lidstaten geven blijk van hun interesse om een bepaalde stof te beoordelen zodat ECHA een ontwerp-CoRAP kan vaststellen met de namen van de stoffen en de voorlopige beoordelingsjaren.

Het definitieve CoRAP wordt aangenomen na overleg tussen de lidstaten en het standpunt van het Comité lidstaten van ECHA. Vanaf de publicatie van het ontwerp-CoRAP kunnen er stoffen worden toegevoegd of verwijderd voordat ECHA het definitieve CoRAP aanneemt. Het definitieve CoRAP bevat de oorspronkelijke zorgen over de stoffen en wijst de lidstaten aan die de beoordeling zullen uitvoeren.

 

ECHA heeft in 2012 het eerste CoRAP vastgesteld voor de periode 2012-2014. ECHA zal de lidstaten jaarlijks een ontwerp voorleggen om het CoRAP bij te werken.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)