Informatie over aan beperkingen onderworpen stoffen

Beperkingen op het gebied van stoffen, mengsels en/of voorwerpen zijn opgenomen in bijlage XVII bij de REACH-verordening. De adviezen van de Comités voor risicobeoordeling en voor sociaaleconomische analyse bevatten wetenschappelijke motiveringen van de beperkingsvoorstellen. Verdere verduidelijking van beperkingen kan worden gegeven als vragen en antwoorden en in richtsnoeren.

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)