Stoffen in voorwerpen van de kandidaatslijst

De identificatie van een stof als een zeer zorgwekkende stof (SVHC) en het opnemen daarvan in de lijst van stoffen die in aanmerking komen voor verplichte autorisatie (kandidaatslijst), kan leiden tot bepaalde juridische verplichtingen voor importeurs, producenten en leveranciers van voorwerpen die een dergelijke stof bevatten.

In de REACH-verordening wordt een voorwerp gedefinieerd als een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. Volgens REACH kunnen dat bijvoorbeeld kleding, vloeren, meubelen, sieraden, kranten en plastic verpakkingen zijn.

Producenten en importeurs van voorwerpen kunnen informatie over de aanwezige stoffen en concentraties daarvan in hun voorwerpen krijgen van actoren in de toeleveringsketen, zoals leveranciers van voorwerpen buiten de EU of leveranciers van stoffen en mengsels.

Verplichtingen in verband met voorwerpen die stoffen van de kandidaatslijst bevatten

Image

Aanmelding van stoffen in voorwerpen

Producenten en importeurs van voorwerpen moeten onder bepaalde voorwaarden ECHA verwittigen. 

Meer

Image

Communicatie binnen de toeleveringsketen

Leveranciers van voorwerpen moeten onder bepaalde voorwaarden informatie verstrekken aan de verdere toeleveringsketen.

Meer