Inwinnen van informatie

Bedrijven die van plan zijn een niet-geleidelijk geïntegreerde stof of een geleidelijk geïntegreerde stof die zij niet gepreregistreerd hebben, te registreren, zijn verplicht bij ECHA na te vragen of er al een aanvraag voor registratie van deze stof is ingediend.

Ook moet bij ECHA informatie worden ingewonnen over aanvullende informatievereisten teneinde een registratie wegens verhoging van de hoeveelsheidsklasse te kunnen bijwerken. Als geen aanvullende informatie wordt verlangd voor een update van een registratie, behoeft ook geen informatie te worden ingewonnen.

Bedrijven die van plan zijn een geleidelijk geïntegreerde stof te registreren, wordt aanbevolen na te gaan of zij deze stof alsnog kunnen preregistreren om zo voordeel te hebben van verlengde registratietermijnen.

Verzoeksdossier

Om een informatieverzoek in te dienen moeten potentiële registranten een elektronisch verzoeksdossier voorbereiden. Daarbij behoort bijzondere aandacht te worden besteed aan informatie over de stofidentiteit. Deze moet de vervaardigde of ingevoerde stof duidelijk beschrijven.

Potentiële registranten moeten het resultaat van hun informatieverzoek afwachten voordat ze het registratiedossier indienen of beginnen met proeven op gewervelde dieren. ECHA controleert de stofidentiteit om vast te kunnen stellen welke ondernemingen al dezelfde stof hebben geregistreerd of daarover een informatieverzoek hebben ingediend. Het agentschap brengt hen met elkaar in contact zodat zij gegevens kunnen delen en om een gezamenlijke registratie kunnen verzoeken. ECHA verstrekt de informatie-inwinnende onderneming ook een lijst met (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen die het tot zijn beschikking heeft. 

De informatie in het verzoeksdossier wordt niet gepubliceerd.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)