Gezamenlijk gebruik van gegevens

Registranten moeten alles in het werk stellen om informatie over de intrinsieke eigenschappen van stoffen op een billijke, transparante en niet-discriminerende wijze te delen. Dat geldt met name voor informatie over proeven met gewervelde dieren. Op die manier kunnen de registranten registratiekosten besparen en onnodige proeven voorkomen, in het bijzonder met gewervelde dieren. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan ECHA, als laatste redmiddel, helpen om geschillen over het gezamenlijk gebruik van gegevens op te lossen.