Gezamenlijk gebruik van gegevens

De vereiste om informatie over de stoffen die in de EU worden vervaardigd, geïmporteerd, in de handel gebracht en gebruikt, gezamenlijk te gebruiken is een fundamenteel aspect van REACH. Op die manier kunnen registranten van dezelfde stof registratiekosten besparen en onnodige tests vermijden, in het bijzonder op gewervelde dieren. Als er informatie beschikbaar is, moeten onderzoeken waarbij tests op gewervelde dieren zijn verricht, door registranten gezamenlijk worden gebruikt om herhaling van tests te vermijden. Het is niet mogelijk nieuwe onderzoeken met gewervelde dieren te herhalen.

Onderzoeken die geen tests op gewervelde dieren bevatten, moeten eveneens gedeeld worden om de registratiekosten te reduceren.

Discussies over het gezamenlijk gebruik van gegevens moeten plaatsvinden voorafgaand aan gezamenlijke registratie wanneer een stof door meerdere bedrijven wordt vervaardigd of geïmporteerd.

Er zijn twee mechanismen voor gezamenlijk gebruik van gegevens:

  • informatie-uitwisselingsfora voor stoffen (SIEF's), gebruikt voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die gepreregistreerd zijn;
  • informatieverzoeken, gebruikt voor niet-geleidelijk geïntegreerde (nieuwe) stoffen en voor geleidelijk geïntegreerde stoffen die niet gepreregistreerd zijn.

Mederegistranten moeten alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de kosten voor het delen van de informatie die nodig is voor gezamenlijke registratie, op een billijke, transparante en niet-discriminerende wijze worden vastgesteld. Alle partijen moeten hun plichten op het gebied van gezamenlijk gebruik van gegevens tijdig vervullen. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, kan ECHA helpen om geschillen over gezamenlijk gebruik op te lossen. Deze optie moet evenwel alleen in het uiterste geval worden gebruikt.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)