Publicatie van informatie uit dossiers

ECHA publiceert informatie uit de registratiedossiers op zijn website. Deze is dan vrij beschikbaar voor alle Europese burgers, zodat zij zich op de hoogte kunnen stellen van de potentiële risico's van de chemische stoffen die ze gebruiken.

Tot de gepubliceerde informatie behoort de identiteit van de stof, de resultaten van onderzoeken naar de intrinsieke eigenschappen en risicoprofielen van de stof, de doses waarbij geen schadelijke effecten te verwachten zijn voor de gezondheid van de mens en het milieu, de indeling en etikettering en een richtsnoer voor veilig gebruik.

Als er geen vertrouwelijkheid is verzocht met betrekking tot deze informatie, publiceert ECHA ook de mate van zuiverheid van de stof die essentieel is voor de indeling en etikettering, de totale hoeveelheidsklasse, (uitgebreide) onderzoekssamenvattingen, informatie uit het veiligheidsinformatieblad en de handelsnaam.

In bepaalde omstandigheden kan vertrouwelijke behandeling van de IUPAC-naam worden geëist. In die gevallen moet de registrant een openbare naam verstrekken die ECHA kan gebruiken voor verspreidingsdoeleinden.

Voordat ze hun dossiers indienen, hebben registranten de mogelijkheid om vertrouwelijke behandeling van bepaalde gegevens te verzoeken en te controleren welke informatie openbaar beschikbaar zal worden gesteld. Vertrouwelijkheidsverzoeken zijn alleen mogelijk voor een beperkte set gegevens en vereisen een motivering, die wordt beoordeeld door ECHA. Als een vertrouwelijkheidsverzoek door ECHA wordt afgewezen, kan de registrant het Agentschap binnen een bepaalde periode vragen het afwijzingsbesluit te herzien. 

Voor praktische adviezen over welke informatie uit het registratiedossier gepubliceerd kan worden op de ECHA-website, hoe voor bepaalde gegevens vertrouwelijkheid kan worden aangevraagd en hoe een openbare naam kan worden afgeleid, kunt u de handleiding 'Verspreiding en vertrouwelijkheid in het kader van de REACH-verordening' raadplegen. Registranten die vóór het indienen van een dossier willen zien welke gegevens mogelijk op de ECHA-website zullen worden gepubliceerd, kunnen in IUCLID eerst gebruik maken van de verspreidingspreview.