Aanvragen voor autorisatie

Aanvragen voor autorisatie

REACH biedt bedrijven de mogelijkheid toestemming te vragen om stoffen die op de autorisatielijst staan (bijlage XIV van REACH) te gebruiken en in de handel te brengen of dit te blijven doen. Informatie over de procedure en hulp bij het opstellen en indienen van uw aanvraag is te vinden in de onderstaande links.

Aanvragen voor autorisatie

 

Autorisatielijst

Afbeelding
De lijst van autorisatieplichtige stoffen, uiterste aanvraagdata en verbodsdata. 
 

 

Beoordelen van aanvragen

Afbeelding
Documentatie over de behandeling en beoordeling van aanvragen, met inbegrip van de afgeleide referentiedosis zonder effect of dosis-responsrelaties.
 

 

Actuele raadplegingen

Afbeelding
Opmerkingen over de aanvragen voor autorisatie door het verstrekken van informatie over veiligere alternatieven.
 

 

Indieningsvensters

Afbeelding
Termijnen voor het indienen van autorisatieaanvragen. 
 

 

Autorisatie aanvragen

Afbeelding
Richtsnoeren, opmaak, presentaties, vraagbaak, prijscalculator, hoe in te dienen, partners vinden.
 

 

Oude raadplegingen en adviezen

Afbeelding
Deze pagina bevat de aanvragen, de tijdens de raadplegingen ontvangen opmerkingen en de antwoorden van de aanvragers.