Raadplegingen

Voor beperkingsvoorstellen (opgenomen in een bijlage XV-beperkingsrapport) en SEAC-ontwerpadviezen vindt een raadpleging plaats. ECHA plaatst ook oproepen tot het indienen van opmerkingen en bewijsmateriaal in de voorbereidingsfase van het beperkingsvoorstel en met betrekking tot de verschillende documenten die bij ECHA in voorbereiding zijn in verband met beperkingen, zoals rapporten over stoffen in voorwerpen en richtsnoeren voor beperkingsvermeldingen.

Het zullen vooral bedrijven, organisaties die de industrie of de samenleving vertegenwoordigen en individuele burgers zijn die hierin geïnteresseerd zijn, maar ook overheidsinstanties. Opmerkingen uit zowel de EU als daarbuiten worden op prijs gesteld.