Een beperkingsvoorstel voorbereiden

Een lidstaat, of ECHA op verzoek van de Europese Commissie, kan beperkingen voorstellen als zij van mening zijn dat het risico van het vervaardigen, in de handel brengen (waaronder invoeren) of gebruik van een stof communautair moet worden behandeld. ECHA kan ook een beperking voorstellen voor voorwerpen die stoffen bevatten die zijn opgenomen in de autorisatielijst (bijlage XIV).