Voortgang in de beoordeling

Voortgang in de beoordeling

In artikel 54 van Reach wordt bepaald dat ECHA jaarlijks uiterlijk op 28 februari een verslag publiceert over de voortgang die (in het voorafgaande jaar) is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen.

Het verslag bevat kwantitatieve gegevens over nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen, follow-upbeoordelingen en stoffenbeoordelingen die in het voorafgaande jaar zijn verricht.

Elk voorjaar publiceert ECHA ook een verslag over de geïntegreerde regelgevingsstrategie, waarin het effect van deze resultaten op de chemische veiligheid wordt uitgelegd.

Algemene voortgang in de periode 2009-2021

In het kader van nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen en stoffenbeoordelingen heeft ECHA sinds 2009 meer dan 3 360 besluiten genomen met betrekking tot ongeveer 10 200 informatieverzoeken over meer dan 2 300 stoffen.

Voortgang in de beoordeling, 2009-2021

Beoordelingsprocedure Vastgestelde besluiten Informatieverzoeken Informatieverzoeken per gebied
Bijlage I
(met inbegrip van CSR, RSS, PBT)*
Bijlage VI
(met inbegrip van SID, C&L)*
Fysisch-chemisch Milieu Gezondheid van de mens
Nalevingscontrole 1 877 7 057 431 578 277 2 694 3 077
Onderzoek van testvoorstel 1 303 2 487 N.v.t. N.v.t. 157 746 1 584
Stoffenbeoordelingen** 185 687 261 22 43 153 208
TOTAAL 3 365 10 231 692 600 477 3 593 4 869

* Bijlage I: Algemene bepalingen voor de beoordeling van stoffen en de opstelling van chemische-veiligheidsrapporten (CSR); Bijlage VI: In artikel 10 bedoelde in te dienen informatie (informatie die moet worden ingediend met het oog op algemene registratie): CSR: chemische-veiligheidsrapport; RSS: uitgebreide onderzoekssamenvatting; PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch; SID: identificatie van de stof; C&L: indeling en etikettering.
** De stoffenbeoordelingsprocedure is in 2012 gestart.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.