Voortgang in de beoordeling

Voortgang in de beoordeling

Overeenkomstig artikel 54 van Reach moet ECHA jaarlijks uiterlijk op 28 februari een verslag publiceren over de voortgang die (in het voorafgaande jaar) is geboekt bij de beoordeling van dossiers en stoffen.

Het verslag bevat kwantitatieve gegevens over nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen, follow-upbeoordelingen en stoffenbeoordelingen die in het voorafgaande jaar zijn verricht.

Later in het jaar publiceert ECHA ook zijn verslag over de geïntegreerde regelgevingsstrategie, dat een totaalbeeld geeft van de activiteiten ter verbetering van de chemische veiligheid en het effect daarvan.

Algemene voortgang in de periode 2009-2022

In het kader van nalevingscontroles, onderzoeken van testvoorstellen en stoffenbeoordelingen heeft ECHA sinds 2009 meer dan 3 790 besluiten genomen met betrekking tot ongeveer 12 200 informatieverzoeken over meer dan 2 600 stoffen.

Uit een analyse voor de periode 2020-2022 is gebleken dat in rond de 20 % van de gevallen na een afgesloten dossierbeoordeling werd onderzocht of verdere regelgevingsmaatregelen nodig waren (geharmoniseerde indeling en etikettering (CLH), beoordeling van hormoonontregelende (ED) en persistente, bioaccumulerende en toxische (PBT) eigenschappen of stofbeoordeling). In de meeste van die gevallen werd uitvoering van een CLH-procedure overwogen, met name vanwege bezorgdheid over voortplantingstoxiciteit.
 

Voortgang in de beoordeling, 2009-2022

Beoordelingsprocedure Vastgestelde besluiten Informatieverzoeken Informatieverzoeken per gebied
Bijlage I
(met inbegrip van CSR, RSS, PBT)*
Bijlage VI
(met inbegrip van SID, C&L)*
Fysisch-chemisch Milieu Gezondheid van de mens
Nalevingscontrole 2 130 8 669 431 579 292 3 629 3 738
Onderzoek van testvoorstel 1 472 2 834 N.v.t. N.v.t. 164 885 1 785
Stoffenbeoordeling** 194 699 261 22 45 161 210
TOTAAL 3 796 12 202 692 601 501 4 675 5 733

* Bijlage I: Algemene bepalingen voor de beoordeling van stoffen en de opstelling van chemische-veiligheidsrapporten (CSR); Bijlage VI: In artikel 10 bedoelde in te dienen informatie (informatie die moet worden ingediend met het oog op algemene registratie): CSR: chemische-veiligheidsrapport; RSS: uitgebreide onderzoekssamenvatting; PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch; SID: identificatie van de stof; C&L: indeling en etikettering.
** De stoffenbeoordelingsprocedure is in 2012 gestart.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.