Naar content
Naar content

Voortgang in de beoordeling

In het kader van artikel 54 van REACH dient ECHA jaarlijks tegen 28 februari te rapporteren over de voortgang die werd gemaakt in de dossier- en stoffenbeoordeling. De rapportage bevat een kwantitatieve beschrijving van de bereikte resultaten. Een beschrijving van de impact ervan en de links naar de geïntegreerde regelgevingsstrategie van ECHA worden opgenomen in het rapport over de uitvoering van de strategie dat in april wordt gepubliceerd.

Algemene voortgang in 2009 – 2018

Sinds 2009 heeft ECHA in de drie beoordelingsprocedures – nalevingscontrole, onderzoek van testvoorstellen en stoffenbeoordeling – 2 271 besluiten genomen met betrekking tot 5 669 informatieverzoeken.

Beoordelingsprocedure Vastgestelde besluiten Informatieverzoeken Informatieverzoeken per gebied
      Bijlage I
(met inbegrip van CSR, RSS, PBT)
Bijlage VI 
(met inbegrip van SID, C&L)
Fysisch-chemisch Milieu Gezondheid van de mens
Nalevingscontrole 1 193 3 220 396 505 174 865 1 280
Onderzoek van testvoorstellen 936 1 836 n.v.t. n.v.t. 139 564 1 133
Stoffenbeoordeling* 142 613 254 21 36 106 184
TOTAAL 2 271 5 669 650 526 349 1 535 2 597

CSR: chemische-veiligheidsrapport; RSS: uitgebreide onderzoekssamenvatting; PBT: persistent, bioaccumulerend en toxisch ; SID: stofidentificatie; C&L: indeling en etikettering * De stoffenbeoordelingsprocedure is in 2012 gestart.

Categories Display


Route: .live2