Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

Aanbeveling voor opname op de kandidaatslijst

Regelmatig beoordeelt ECHA de stoffen die op de kandidaatslijst staan, waarna bepaald kan worden welke stoffen met voorrang aan de autorisatielijst moeten worden toegevoegd. Deze prioritering is gebaseerd op informatie over de intrinsieke eigenschappen, het wijdverbreide gebruik of de grote volumes die binnen het kader van de autorisatieverplichting vallen. Als onderdeel van de procedure start ECHA een raadpleging van drie maanden.

De ontwerpaanbeveling bevat onder meer de volgende informatie:

  • verbodsdatum, datum vanaf wanneer het in de handel brengen en het gebruik van een stof verboden is, tenzij daarvoor een autorisatie is verleend of het gebruik is vrijgesteld van autorisatie;
  • uiterste aanvraagdatum, datum waarop de aanvraag ontvangen moet zijn als de aanvrager na de verbodsdatum wil doorgaan met het in de handel brengen of gebruiken van een stof;
  • herzieningsperioden voor bepaalde vormen van gebruik, voor zover van toepassing;
  • vormen van gebruik die zijn vrijgesteld van de autorisatieverplichting, voor zover van toepassing.

Het Comité lidstaten formuleert zijn advies over de ontwerpaanbeveling, rekening houdend met de tijdens de raadpleging ontvangen opmerkingen.

Het advies van voornoemd comité en de tijdens de openbare raadpleging ontvangen opmerkingen helpen ECHA bij het afronden van zijn aanbeveling. De aanbeveling van ECHA wordt ingediend bij de Europese Commissie, die besluit welke stoffen op de autorisatielijst moeten worden geplaatst.

Vrijstellingen

Er zijn enkele algemene vrijstellingen van de autorisatieverplichting. Bovendien kan ECHA stof- en gebruiksspecifieke vrijstellingen voorstellen als er al specifieke wetgeving op EU-niveau bestaat die de minimumvoorwaarden garanderen voor voldoende beheersing van de risico’s en voor de bescherming van de gezondheid van mens en milieu.

Deze vrijstellingen worden beschreven in de aanbevelingen van ECHA aan de Commissie.

EU Privacy Disclaimer

Deze website maakt gebruik van cookies om het surfen zo aangenaam mogelijk te maken.