Beoordeling

ECHA and the Member States evaluate the information submitted by companies to examine the quality of the registration dossiers and the testing proposals and to clarify if a given substance constitutes a risk to human health or the environment.

Evaluation under REACH focuses on three different areas:

  • Examination of testing proposals submitted by registrants
  • Compliance check of the dossiers submitted by registrants
  • Substance evaluation

Once the evaluation is done, registrants may be required to submit further information on the substance.

Overeenkomstig artikel 54 van de REACH-Verordening moet ECHA uiterlijk op 28 februari van elk jaar een verslag publiceren over de voortgang die het in het voorafgaande kalenderjaar heeft geboekt bij het vervullen van zijn beoordelingsverplichtingen. ECHA moet in deze verslagen in het bijzonder aanbevelingen aan potentiële registranten opnemen ten behoeve van een hogere kwaliteit van toekomstige registraties.

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)