ECHA en de lidstaten beoordelen de door ondernemingen ingediende informatie om de kwaliteit van de registratiedossiers en van de testvoorstellen te onderzoeken. Het doel hiervan is na te gaan of een bepaalde stof een risico voor de gezondheid van de mens of voor het milieu met zich meebrengt.

De beoordeling in het kader van Reach is gericht op drie verschillende gebieden:

  • onderzoek van de door de registranten ingediende testvoorstellen
  • nalevingscontrole van de door de registranten ingediende dossiers
  • stoffenbeoordeling

Zodra de beoordeling is uitgevoerd, kan van registranten worden verlangd dat zij nadere informatie over de stof indienen.