Onderzoeken van testvoorstellen

This webpage is currently under revision and ECHA will publish updated content as soon as possible. Legal notice.

Proeven met gewervelde dieren zijn het laatste hulpmiddel om ontbrekende informatie over een stof te krijgen en te kunnen voldoen aan de informatie-eisen van REACH. ECHA onderzoekt alle voorstellen om te controleren of er betrouwbare en geschikte gegevens worden geproduceerd en om onnodige proeven met dieren te voorkomen.

ECHA publiceert elk testvoorstel waarbij gewervelde dieren zijn betrokken en nodigt derden uit om wetenschappelijk valide informatie en studies in te dienen over de desbetreffende stof en gevaarseindpunten, waarmee ECHA rekening kan houden bij het opstellen van zijn besluit over het testvoorstel. De informatie moet binnen 45 dagen worden ingediend.

De mogelijke ontwerpbesluiten zijn:

  • aanvaarding van het testvoorstel;
  • aanvaarding van het testvoorstel met wijzigingen van de testvoorwaarden;
  • aanvaarding of afwijzing van het testvoorstel waarbij een of meer aanvullende testen worden verlangd;
  • afwijzing van het testvoorstel.

ECHA neemt het definitieve besluit op basis van het voorstel en de door derden verstrekte informatie.

Indien het besluit een van de drie eerste mogelijkheden omvat en er meerdere testvoorstellen zijn ingediend voor dezelfde stof, moeten registranten onderling overeenkomen wie de test zal uitvoeren.

Ontoelaatbare testvoorstellen

Er zijn verschillende redenen om een onderzoek van een testvoorstel te sluiten voordat het aan de bevoegde instanties van de lidstaten wordt voorgelegd, bijvoorbeeld stopzetting van de vervaardiging of invoer door de registrant, intrekking van het testvoorstel, en ontoelaatbaarheid.

Ontoelaatbare testvoorstellen zijn testvoorstellen waarvoor REACH niet in een onderzoek voorziet. Hiervan is sprake in de volgende gevallen:

  1. het voorstel betreft bijlage VII- en VIII-eindpunten;
  2. de testen zijn al gaande of voltooid;
  3. er was, in plaats van testresultaten, een testvoorstel ingediend om gevolg te geven aan een eerder besluit van een bevoegde instantie van een lidstaat overeenkomstig artikel 16, lid 1 of lid 2 van de richtlijn voor indeling, verpakking en etikettering van gevaarlijke stoffen (zie ook artikel 135 van de REACH-verordening).

Categories Display

Getagd als:

(klik op de tag om te zoeken naar relevante inhoud)