Minn sottomissjoni għal deċiżjoni

Wara li tissottomettih, id-dossier tiegħek se jgħaddi minn dawn il-passi kollha li ġejjin:

 

1. Kontroll tar-regoli kummerċjali

Il-kontroll tar-regoli kummerċjali jiżgura li d-dossier tiegħek jista’ jiġi pproċessat mill-ECHA. Pereżempju, l-ECHA tivverifika li d-dossier tiegħek huwa fil-format IUCLID xieraq u li ċerta informazzjoni amministrattiva hija konsistenti mat-tip ta’ sottomissjoni.

Li wieħed jgħaddi mir-regoli kummerċjali jikkonferma biss li d-dossier ġie aċċettat għall-ipproċessar, u ma jfissirx li r-reġistrazzjoni ġiet finalizzata. Wara li tkun għaddejt mill-kontroll tar-regoli kummerċjali se tirċievi numru tas-sottomissjoni. Dan huwa r-referenza tiegħek fil-korrispondenza kollha relatata mar-reġistrazzjoni tiegħek sakemm tkun irċevejt numru tar-reġistrazzjoni.

Jekk id-dossier tiegħek ma jissodisfax il-kontroll tar-regoli kummerċjali, ikollok tikkoreġih u terġa’ tissottomettih.

 

2. Kontroll tal-kompletezza teknika

Wara li d-dossier tiegħek ikun ġie aċċettat għall-ipproċessar, il-pass li jmiss huwa l-kontroll tal-kompletezza teknika. F’dan l-istadju, id-dossier tiegħek jiġi kkontrollat biex jiġi żgurat li l-informazzjoni kollha meħtieġa minn REACH hija inkluża. Dan il-kontroll jinkludi verifika manwali ta’ ċerti elementi li ma jistgħux jiġu kkontrollati awtomatikament. Jekk ikun hemm informazzjoni nieqsa, ikollok terġa’ tissottomettih bħala dossier sħiħ fi żmien speċifikat.

Jekk id-dossier tiegħek ma jissodisfax il-kontroll tal-kompletezza teknika, tista’ tipprova tagħmel sottomissjoni waħda addizzjonali biss. Ikkuntattja lill-Helpdesk tal-ECHA jekk m’intix ċert dwar liema informazzjoni għadek trid tipprovdi. Jekk it-tieni tentattiv ifalli, għandek tagħmel sottomissjoni ġdida. Jekk tkun ħallast it-tariffa tar-reġistrazzjoni, ma tingħatalekx lura.

 

3. Fattura għat-tariffa tar-reġistrazzjoni

Fl-istess ħin tal-kontroll tal-kompletezza teknika, inti se tirċievi fattura għat-tariffa tar-reġistrazzjoni permezz ta’ REACH-IT. Għandek tħallas il-fattura sad-data stipulata.

Jekk ma tħallasx it-tariffa kollha sal-iskadenza fuq il-fattura, id-dossier tiegħek se jiġi miċħud u se jkollok tagħmel sottomissjoni ġdida. L-ECHA ma tistax taċċetta ħlas tard. Jekk tħallas tard, ir-reġistrazzjoni tiegħek se tiġi miċħuda u jkun jeħtieġ tagħmel sottomissjoni ġdida. F’każ ta’ rifjut, l-ECHA ma tista’ tirrimborża ebda tariffa li tkun tħallset.

 

4. Deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni tiegħek

Id-deċiżjoni dwar ir-reġistrazzjoni tiegħek mill-ECHA tasallek permezz ta’ REACH-IT.

Jekk tkun għaddejt mill-kontroll tal-kompletezza teknika u l-fattura tkun tħallset, id-dossier tiegħek jiġi kkunsidrat komplut u inti tingħata numru tar-reġistrazzjoni. Id-data tar-reġistrazzjoni hija d-data meta tirċievi n-numru tas-sottomissjoni mill-ECHA.

Jekk id-dossier tiegħek ma jissodisfax il-kontroll tal-kompletezza teknika għat-tieni darba jew jekk ma tħallasx it-tariffa fil-ħin, id-dossier jiġi miċħud.

 

5. Pubblikazzjoni ta’ informazzjoni mid-dossier tiegħek

L-ECHA awtomatikament se tippubblika l-informazzjoni kollha li mhijiex kunfidenzjali mid-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek fuq is-sit web. Tista’ titlob li l-informazzjoni tibqa’ kunfidenzjali, li l-ECHA tivvaluta wara. Jekk it-talba ma tkunx iġġustifikata b’mod adegwat, l-informazzjoni tiġi ppubblikata. Aqra iktar fuq il-paġna web Pubblikazzjoni tal-informazzjoni mid-dossiers.

Komunikazzjoni mal-klijenti tiegħek

Jista’ jkun ikollok bżonn taġġorna l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà għas-sustanza tiegħek wara r-reġistrazzjoni.

L-iskedi ta’ data ta’ sigurtà għandhom jiġu aġġornati fil-każijiet li ġejjin:

  • Jekk għandek informazzjoni ġdida dwar il-perikli jew il-miżuri ta’ mmaniġġjar tar-riskji relatati ma’ sustanza.
  • Ladarba tingħatalek jew tiġi rifjutata awtorizzazzjoni għall-użu tiegħek ta’ sustanza.
  • Ladarba jiġi ristrett l-użu tas-sustanza tiegħek.

Meta taġġorna l-iskeda ta’ data ta’ sigurtà wara r-reġistrazzjoni ma’ REACH, ftakar li għandek tinkludi n-numru tar-reġistrazzjoni fiha.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)