X'għandek tagħmel u x'ma għandekx tagħmel għal negozjati dwar il-kondiviżjoni ta' data

Dak li għandek tagħmel u li ma għandekx tagħmel jista' jgħinek tirnexxi fin-negozjati tiegħek dwar il-kondiviżjoni ta' data.

 

X'għandek tagħmel X' m'għandekx tagħmel
Tkun affidabbli, konsistenti u miftuħ fin-negozjati kollha

Tistenna li l-parti l-oħra tagħmillek xogħolok

Taġixxi fi żmien l-iskadenzi legali

Tagħti żmien irraġonevoli sa meta għandhom jitlestew in-negozjati

Iżżomm rekords bil-miktub tal-istadji kollha tan-negozjati, ta' kull email, sejħa u laqgħa

Tiżvela informazzjoni kunfidenzjali jew kummerċjalment sensittiva

 Tittratta l-kumpanija/il-persuna li qiegħed tinnegozja magħha bl-istess mod li tistenna li tiġi ttrattat inti bih

Tinjora l-ispejjeż (ħin, riżorsi, eċċ.) involuti fin-negozjati

Tkun ċar u ma tkunx ambigwu f'dak li qiegħed tfittex

Dewmien

Tkun sensittiv għall-kapaċità, id-daqs u s-sitwazzjoni tal-grupp li qiegħed tinnegozja miegħu

Tibgħat sinjali li joħolqu konfużjoni

Twieġeb minnufih għat-talbiet/mistoqsijiet/komunikazzjonijiet raġonevoli kollha

Tinjora l-kwistjonijiet imqajma

Tagħti lill-grupp l-ieħor ammont ta' żmien raġonevoli u ġust biex iwieġbek

Tinnegozja l-prezz mingħajr ma tikkunsidra kriterji oġġettivi

Tibbaża n-negozjati fuq id-data u l-valur tagħha

Tivvaluta b'mod kritiku kull informazzjoni li tirċievi matul in-negozjati

Tkun konkret jekk ma taqbilx mal-offerti proposti

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)