Adattamenti fir-rekwiżiti standard tal-informazzjoni

Adattament ifisser li minflok jitwettaq it-test, inti tipprovdi ġustifikazzjoni bbażata fuq ċerti regoli ġenerali jew speċifiċi.

B'mod ġenerali, l-adattamenti jistgħu jsiru għal tliet raġunijiet differenti:

  1. L-ittestjar mhuwiex neċessarjament meħtieġ
  2. L-ittestjar mhuwiex teknikament possibbli
  3. L-ittestjar mhuwiex meħtieġ minħabba l-esponiment baxx muri

Dawn ir-regoli ġenerali huma ddettaljati fl-Anness XI ta' REACH. Ir-regoli speċifiċi u possibbiltajiet tal-adattament għal kull rekwiżit ta' informazzjoni huma ddettaljati fil-kolonna 2 tal-Annessi VII sa X ta' REACH. Kull adattament li inti tuża minflok ma tissottometti l-informazzjoni standard jeħtieġ ġustifikazzjoni valida u ddokumentata.

Testijiet ġodda fuq annimali vertebrati għandhom isiru biss fl-aħħar meta s-sorsi l-oħrajn kollha tad-data jkunu ntużaw. Madankollu, ftakar li l-ittestjar fuq l-annimali ma għandux jikkomprometti l-użu sigur tas-sustanza tiegħek.

L-ittestjar għal partijiet ta' informazzjoni speċifiċi jista' jiġi evitat jekk mhuwiex teknikament possibbli li jitwettaq it-test minħabba l-proprjetajiet tas-sustanza. Ara l-lista indikattiva t'hawn taħt:

Proprjetà ta' sustanza It-test mhuwiex meħtieġ
Gassijiet 7.3. Temperatura meta jagħli
7.4. Densità relattiva
7.14. Granulometrija
Likwidi 7.14. Granulometrija
Sustanzi inorganiċi 7.8. Koeffiċjent tal-partizzjoni
7.9. Punt ta' fjammabbiltà
9.2.1.1. Bijodegradabbiltà faċli
Perossidi organiċi 7.13. Karatteristiċi ossidanti
Spontanjament jieħu n-nar fl-arja jew f'kuntatt mal-ilma jew umdità fit-temperatura tal-kamra 8.1. Korrużjoni tal-ġilda/ irritazzjoni
8.2 Ħsara serja lill-għajnejn/ irritazzjoni tal-għajnejn
8.3 Sensitizzazzjoni tal-ġilda
Aċidu/bażi qawwi/qawwija 8.1. Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda
8.2. Ħsara serja lill-għajnejn/ irritazzjoni tal-għajnejn
8.3 Sensitizzazzjoni tal-ġilda

 

Xi riżultati tat-test jew kundizzjonijiet tal-użu jfissru li t-test mhemmx bżonn li jitwettaq. Ara l-lista indikattiva t'hawn taħt:

Riżultat tat-test jew kundizzjoni tal-użu It-test mhuwiex meħtieġ
Temperatura tat-tidwib hija aktar minn 300°C 7.5. Pressjoni tal-fwar
Faċilment ossidabbli fl-ilma 7.7. Solubbiltà tal-ilma
Ikklassifikat bħala mhux tossiku b'mod akut f'kuntatt mal-ġilda 8.1. Korrużjoni/irritazzjoni tal-ġilda
Ikklassifikat bħala korrużiv għall-ġilda 8.5. Tossiċità Akuta
Informazzjoni adegwata għall-klassifikazzjoni ambjentali u t-tikkettar huma disponibbli 9.1.1. Tossiċità fuq perjodu ta' żmien qasir għall-invertebrati
L-ebda emissjoni għall-impjant ta' trattament tad-drenaġġ 9.1.4. Inibizzjoni tar-respirazzjoni ta' ħama attivata

 

 

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)