Skip to Content
Skip to Content

Strateġija biex tiġbor id-data tiegħek

Biex tiġbor id-data biex tirreġistra s-sustanza tiegħek, segwi dawn l-erba' passi. Ftiehem mal-koreġistranti tiegħek kif jitqassam ix-xogħol jew biex testernalizza ftit minnu jew kollu.

 

1. Iġbor l-informazzjoni disponibbli kollha

Iġbor ir-riżultati tal-istudju/test dwar is-sustanza tiegħek u vvaluta l-kwalità tagħhom.

Jenħtieġ li tirrieżamina wkoll il-letteratura xjentifika disponibbli u l-manwali. L-informazzjoni mil-letteratura tista' tintuża ħafna drabi biex tiddeskrivi l-karatteristiċi fiżikokimiċi tas-sustanza jekk hemm biżżejjed sorsi indipendenti.

 

2. Ikkunsidra l-ħtiġijiet tal-informazzjoni tiegħek

Jeħtieġ li tkun taf ir-rekwiżiti li huma relevanti għar-reġistrazzjoni tiegħek. Dawn jiddependu mill-volum u l-karatteristiċi tas-sustanza li timmanifattura jew timporta. Akbar ma jkun il-volum, aktar hi meħtieġa informazzjoni.

Ftakar li fis-SIEF, ir-rekwiżiti tal-informazzjoni tal-ogħla medda ta' tunnellaġġ għandhom ikunu koperti fil-parti konġunta tad-dossier.

Kun ċert ukoll li tikkunsidra r-rekwiżiti l-aktar aġġornati tal-ittestjar.
Iċċekkja l-annessi relevanti ta' REACH (VII-X).

 

3. Identifika d-diskrepanza fl-informazzjoni

Billi tqabbel ir-rekwiżiti tal-informazzjoni u l-informazzjoni eżistenti, għandek tkun kapaċi tikkonkludi:

  • liema data ta' kwalità tajba hija diġà disponibbli fi ħdan is-SIEF tiegħek u teħtieġ li tiġi kondiviża bejn ir-reġistranti kollha tal-istess sustanza;
  • liema informazzjoni hija nieqsa fi ħdan is-SIEF tiegħek għal reġistrazzjoni konformi.

Żomm f'moħħok li d-data teħtieġ li tkun adegwata, affidabbli, relevanti u li tissodisfa r-rekwiżit tal-informazzjoni.

 

4. Iġġenera l-informazzjoni

Meta tkun identifikajt nuqqas ta' informazzjoni, jeħtieġ li ssib mod kif timlih.

Ftakar li l-ittestjar fuq annimali vertebrati huwa dejjem l-aħħar soluzzjoni. Għaldaqstant, l-ewwel għandek tikkunsidra l-miżuri l-oħrajn kollha biex tiġġenera l-informazzjoni. Pereżempju, sustanzi analogi jew tbassir ibbażat fuq l-istruttura jistgħu jkunu xierqa.

Ara iktar fuq il-paġna Kif tevita ttestjar mhux meħtieġ fuq l-annimali.

Jekk tikkonkludi li għandek bżonn tiġġenera l-informazzjoni b'ittestjar ġdid, ikkunsidra li tqabbad kumpanija speċjalizzata (laboratorju/organizzazzjoni tar-riċerka ta' kuntatt) biex tagħmel it-testijiet għalik. Il-metodoloġija tat-test teħtieġ li tkun xierqa u t-test għandu jkun relevanti għas-sustanza tiegħek.

Għal testijiet dwar il-karatteristiċi ambjentali jew dwar is-saħħa tal-bniedem, il-laboratorju tal-ittestjar għandu jkun konformi mal-Prattika Tajba tal-Laboratorju (GLP) waqt li għal karatteristiċi fiżikokimiċi dan mhuwiex meħtieġ.

Jekk ir-riżultati tiegħek juru li s-sustanza tiegħek tista' toħloq riskju, għandek tinvestiga iktar u tidentifika mezzi biex tiġbor l-informazzjoni lil hinn mir-rekwiżiti tal-faxxa ta' tunnellaġġ tiegħek.

Żomm f'moħħok li qabel ma twettaq testijiet li huma normalment meħtieġa biss għal sustanzi prodotti jew importanti f'volumi kbar (u deskritti fl-Annessi IX u X ta' REACH), għandek l-ewwel tippreżenta proposta tal-ittestjar lil ECHA. Huwa biss wara li l-ECHA tkun aċċettat il-proposta, inti u l-koreġistranti tistgħu tkomplu għaddejjin bit-test.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2