Skip to Content
Skip to Content

Reġistrazzjoni

Tissejjaħ reġistrazzjoni meta tissottometti d-dokumentazzjoni lill-ECHA li turi li s-sustanza li għandek x'taqsam magħha tiġi ġestita b'mod sikur fi ħdan il-katina tal-provvista, b'tali mod li jiġi żgurat li jitħarsu saħħet il-bniedem u l-ambjent.

Id-dokumentazzjoni li trid tissottometti tiddependi mill-volum tas-sustanza li tqiegħed fis-suq, il-perikli tas-sustanza, u jekk is-sustanza tintużax biss bħala intermedja fil-manifattura ta' sustanza oħra f'kundizzjonijiet ikkontrollati strettament.

Id-dokumentazzjoni trid tiġi pprovduta f'dossier ta' reġistrazzjoni. Id-dossier ta' reġistrazzjoni jinkludi deskrizzjoni tal-użi tas-sustanza, il-proprjetajiet fiżikokimiċi, ekotossikoloġiċi u tossikoloġiċi, u stima tal-periklu u tar-riskji li turi kif inhuma kkontrollati r-riskji kkaġunati mill-użu tas-sustanza.

Ir-reġistrazzjonijiet huma sottomessi f'format IUCLID permezz ta' għodda msejħa REACH-IT. Ħafna drabi jkollok tħallas tariffa ta' reġistrazzjoni.

 

 

Ir-reġistrazzjoni tapplika għas-sustanzi

Kull sustanza teħtieġ ir-reġistrazzjoni tagħha stess. Jekk ikollok x'taqsam ma' taħlitiet ta' sustanzi, bħal deterġenti u żebgħat, jew oġġetti li jeħilsu sustanzi, trid tirreġistra s-sustanzi differenti li jinsabu fit-taħlita jew l-oġġett.

Trid tidentifika kif ukoll tagħti isem lis-sustanzi tiegħek skont l-istess regoli u kriterji, sabiex tkun tista' tara jekk is-sustanzi tiegħek humiex l-istess bħal f'kumpaniji oħrajn. Jekk dan huwa l-każ, tridu tirreġistraw flimkien.

 

Trid tirreġistra flimkien ma' kumpaniji oħrajn
Hemm skadenzi differenti għar-reġistrazzjoni

Nibdew

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2