Kif tissottometti d-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek

Jekk tkun ħejjejt id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek fil-IUCILD, jeħtieġ tissottomettih lill-ECHA permezz ta' REACH-IT. REACH-IT hija s-sistema tal-IT ċentrali għall-kumpaniji biex jissottomettu, jipproċessaw u jimmaniġġaw id-data u d-dossiers tagħhom b’mod sikur. Ladarba l-fajl IUCLID tiegħek ikun lest u tkun ivverifikajt id-daqs tal-kumpanija u d-dettalji ta’ kuntatt tiegħek, il-wizard tas-sottomissjoni ta' REACH-IT jgħaddik pass pass matul il-proċess tas-sottomissjoni.

Qabel tibda

Kun żgur li...

 • l-informazzjoni tiegħek f'REACH-IT hija aġġornata. Ivverifika:
  • id-dettalji ta’ kuntatt tal-kumpaniji tiegħek. Jista’ jkun li l-ECHA jkollha tikkuntattjak biex tgħinek bis-sottomissjoni tiegħek;
  • id-daqs tal-kumpanija; Din l-informazzjoni se tintuża biex tiġi ddeterminata t-tariffa tar-reġistrazzjoni tiegħek. Ivverifika l-kategorija tad-daqs tal-kumpanija tiegħek fuq il-paġna web ‘tariffi tal-SMEs taħt REACH u CLP.
 • id-dossier tiegħek ġie kkontrollat mal-Assistent tal-Validazzjoni IUCLID
 • il-fajl IUCLID korrett hu ssejvjat fuq il-kompjuter tiegħek.

 

Passi li għandek tieħu jekk inti reġistrant ewlieni

Bħala reġistrant ewlieni inti għandek:

 1. Toħloq sottomissjoni konġunta f'REACH-IT;
 2. Tagħti t-token tas-sottomissjoni konġunta lir-reġistranti membri; u
 3. Tissottometti d-dossier ewlieni, li jkun fih il-parti konġunta tar-reġistrazzjoni.

Id-dossier tar-reġistrant ewlieni għandu jiġi ppreżentat ħafna qabel l-aħħar ta’ Marzu 2018. Dan jagħti żmien lir-reġistranti membri jissottomettu d-dossiers tagħhom sal-iskadenza tal-31 ta’ Mejju 2018.

Il-membri jistgħu jissottomettu biss ladarba jkunu ngħaqdu fis-sottomissjoni billi użaw dettalji li jkunu rċevew mingħand ir-reġistrant ewlieni, u, wara biss li d-dossier ewlieni jkun ġie ppreżentat b’suċċess.

 

Passi li għandek tieħu jekk inti reġistrant membru

Bħala reġistrant membru għandek:

 1. Iġġib aċċess għas-sottomissjoni konġunta b’token mingħand ir-reġistrant ewlieni;
 2. Tużah biex tikkonferma s-sħubija tiegħek fis-sottomissjoni konġunta f'REACH-IT; u
 3. Tissottometti d-dossier tiegħek ta' membru permezz ta’ REACH-IT.

Jekk id-dossier tiegħek tar-reġistrazzjoni tal-membru huwa biss imsejjes fuq l-informazzjoni ppreżentata mir-reġistrant ewlieni, tista’ tħejji u tippreżenta d-dossier tiegħek b’mod faċli direttament lil REACH-IT.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)