Nilħaq il-limitu ta' tunnellata fis-sena?

Jekk timmanifattura jew timporta sustanza f'ammonti ta' inqas minn tunnellata fis-sena, m'għandekx bżonn tirreġistra s-sustanza. Jekk tilħaq jew taqbeż dan il-limitu, il-medda ta' tunnellaġġ tiegħek ser tistabbilixxi x'informazzjoni għandek bżonn għar-reġistrazzjoni.

 

X'inhu l-volum tal-manifattura jew l-importazzjoni tiegħek?

Il-volum tas-sustanza li timmanifattura jew timporta jrid ikun stabbilit f'tunnellati għal kull sena kalendarja. Is-sena kalendarja tibda fl-1 ta' Jannar u tintemm fil-31 ta' Diċembru. Madankollu, jekk is-sustanza tiegħek hija sustanza ta' introduzzjoni gradwali li mmanifatturajt jew importajt għal tliet snin wara xulxin, trid tikkalkola l-volum tiegħek bħala medja tat-tliet snin kalendarji qabel ir-reġistrazzjoni. Ladarba tirreġistra, trid tistabbilixxi l-volum tiegħek għal kull sena kalendarja.

Trid taggrega wkoll il-volum tas-sustanza tiegħek bħala sustanza għaliha, f'taħlita, u f'oġġett bil-għan li tinħeles.

Il-volumi manifatturati jew importati bħala intermedji iżolati f'kundizzjonijiet ikkontrollati strettament iridu jingħaddu separati.

Jekk timmanifattura jew timporta sustanza f'ammonti ta' inqas minn tunnellata fis-sena, m'għandekx bżonn tirreġistra dik is-sustanza.

Jista' jiġi eskluż sehem mill-volumi ta' produzzjoni jew importazzjoni tiegħek?

Tista' teskludi l-volumi li ġejjin:

 • Meta r-rwol tiegħek fil-katina tal-provvista ma jkunx jeħtieġek tirreġistra.
  Ara l-punt 3 ta' Għandi bżonn nirreġistra?

  Jekk għandek bosta rwoli fil-katina tal-provvista, tista' teskludi t-tunnellaġġ li għandek x'taqsam miegħu fi rwol li ma jeħtiġekx tirreġistra mill-kalkolu tal-volum tiegħek.
 • Meta l-użu tas-sustanza tiegħek ikun eżentat mir-reġistrazzjoni
  Ara l-istadju 2 ta' Is-sustanza tiegħi trid tiġi rreġistrata?

  Jekk wieħed jew iktar mill-użi tiegħek tas-sustanza jkunu eżentati mir-reġistrazzjoni, tista' teskludi t-tunnellaġġ għal dawk l-użi partikolari mill-kalkolu tal-volum tiegħek.

Jekk timmanifattura jew timporta sustanza f'ammonti ta' inqas minn tunnellata fis-sena, m'għandekx bżonn tirreġistra dik is-sustanza

X'inhi l-medda ta' tunnellaġġ tiegħek?

Il-volum tiegħek jistabbilixxi l-medda ta' tunnellaġġ tiegħek, u l-medda ta' tunnellaġġ tiegħek tistabbilixxi l-ammont tat-tariffa ta' reġistrazzjoni tiegħek u x'informazzjoni ser ikollok bżonn tipprovdi għar-reġistrazzjoni tiegħek.

Hemm erba' meded ta' tunnellaġġ għal reġistrazzjonijiet standard:

 • 1-10 tunnellati fis-sena,
 • 10-100 tunnellata fis-sena,
 • 100-1 000 tunnellata fis-sena, u
 • iktar minn 1 000 tunnellata fis-sena.

Jekk il-volum tiegħek jilħaq il-limitu inferjuri ta' medda ta' tunnellaġġ, dan ser ikun il-medda ta' tunnellaġġ tiegħek għar-reġistrazzjoni.

Jekk tirreġistra l-intermedji iżolati f'kundizzjonijiet ikkontrollati strettament, trid tipprovdi inqas informazzjoni. Għaldaqstant, m'għandekx bżonn tgħodd il-volumi tagħhom f'daqqa għar-reġistrazzjoni standard tiegħek, iżda tgħoddhom għalihom.

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)