Skip to Content
Skip to Content

Kif toħloq id-dossier tar-reġistrazzjoni tiegħek

Wara li tkun ġbart l-informazzjoni kollha dwar is-sustanza tiegħek neċessarja għall-issodisfar tar-rekwiżiti ta'REACH, int teħtieġ li tiddokkumenta s-sejbiet tiegħek f'dossier ta' reġistrazzjoni.

Jistgħu jitħejjew żewġ tipi ta' dossiers skont ir-rwol tiegħek fis-sottomissjoni konġunta:

 • Id-dossier tar-reġistrant ewlieni, li jinkludi l-identità tas-sustanza koperta fil-preżentazzjoni konġunta, l-informazzjoni dwar il-karatteristiċi tas-sustanza kif ukoll l-informazzjoni speċifika għall-kumpanija tar-reġistrant ewlieni. Għar-reġistrant ewlieni tista' tuża:
  1. IUCLID Cloud għall-SMEs
   Jekk int konsulent li taħdem għal kumpanija żgħira jew ta' daqs medju (SME); jew jekk int SME b'użu mhux frekwenti tal-IUCLID.
  2. L-applikazzjoni IUCLID
   Jekk tamministra ammonti kbar ta' data jew tixtieq tuża l-funzjonijiet avvanzati kollha.
 • Dossiers tal-membri, fejn ir-reġistranti l-oħrajn kollha jinkludu l-informazzjoni speċifika għall-kumpanija tagħhom, bħal dettalji ta' kuntatt, identifikazzjoni tas-sustanza eżatta, il-volumi prodotti jew importati u l-użi tal-kimika mill-klijenti tagħhom. Għad-dossiers tal-membri tista' tuża:
  1. IUCLID Cloud għall-SMEs
   Jekk int konsulent li taħdem għal kumpanija żgħira jew ta' daqs medju (SME); jew jekk int SME b'użu mhux frekwenti tal-IUCLID.
  2. Il-ħolqien tad-Dossier f'REACH-IT
   Jekk int membru ta' sottomissjoni konġunta u taqbel mal-informazzjoni kollha sottomessa f'ismek mir-reġistrant ewlieni.
  3. L-applikazzjoni IUCLID
   Għall-każijiet l-oħra kollha, uża l-applikazzjoni sħiħa tal-IUCLID

Categories Display

Itteggjat bħala

(Ikklikkja t-tag biex tfittex kontenut relevanti)


Route: .live2